ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
15/06/2562
11971264
925539

  สินค้าของเรา

มาทำDETOXกันดีกว่า  


 DETOX  มาจากคำเต็มคือ DETOXIFICATION  คือการกำจัดสารพิษ  TOXIN ออกจากร่างกาย


TOXIN คือ สารพิษ ซึ่งเกิดจากปฎิกิริยาทางเคมีในร่างกายเรา ซึ่งเกิดได้หลายวิธี  ทั่งเกิดจากการ

กินที่ผิด   กับเกิดจากระบบต่างๆในร่างกายของบกพร่อง   หรือแม้แต่เกิดจากความเครียดก็ได้


DETOX  คือการนำเอาสารพิษออกจากร่างกายโดยเร
็วที่สุด  เพื่อไม่ให้ตกค้างในร่างกายเราจนกลาย

เป็นพิษต่อสุขภาพ   

           เมื่อคนเราได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนั้น  กลไกต่างๆในร่า่งกายจะทำหน้าที่ขจัดออกมา  

แต่หากได้รับจำนวนมากเกินไป  และได้รับติดต่อเป็นเวลานาน  ร่างกายก็ไม่สามารถกำจัดได้

หมด    เช่น เมื่อเรารับประทานอาหารเช้าไป  เกิดการย่อยสลาย  ทำให้เกิดคราบตกค้างอยู่ตาม

ผนังลำใส้ หมักหมมอยู่ตลอดทุกวัน จนกลายเป็นสารพิษ  ลำใส้ของเราได้ดูดซับสารพิษที่เกิดขึ้น

กลับเข้าสู่รา่างกาย  อย่างปฎิเสธไม่ได้  ดังนั้นการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย  เปรียบเสมือนการ

ฟอกชำระล้างระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบการย่อยดูดซึมอาหารและระบบไหลเวียนโลหิตให้ปลอด

จากสารพิษ


               การล้างลำใส้  จะช่วยทำความสะอาด และสิ่งสกปรกของเสีย  กาก อาหาร รวมทั้งสารพิษที่

ตกค้างอยู่ในลำใส้ให้หมดไป   เนื่องจากของเสียเหล่านี้ มักถูกขับถ่ายออกได้ไม่หมด  จึงตกค้างอยู่

ในลำใส้  บางครั้งจะเกาะติดอยู่ตามผนังลำใส้  เป็นตะกรัน เป็นอุจจาระ เนื้อเยื่อของเซลล์ที่ตาย  

พยาธิและน้ำ   เมือกที่สะสมไว้  สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลร้ายต่อร่างกาย จนทำให้เกิดอาการต่างๆของ

โรค   เช่น 

           ท้องผูกเรื้อรัง   ถ่ายยาก  ถ่ายไม่ออก   

           ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ และผายลมบ่่อย 

           ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นประจำ

           ปวดศรีษะ  คลื่นเหียน อาเจียร  เวียนศรีษะ  และมีไข้ต่ำๆตลอดเวลา  

           เหนื่อยง่าย ปากเหม็น  ปากเปื่อย  มีกลิ่นตัวแรง

           เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังมีผื่นขึ้นตามตัว  เป็นแผลและเป็นฝีบ่อยๆ

           มีอาการหอบหืด ภูมิแพ้ เป็นลมพิษง่าย

           ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อกระดูกตลอดจนรูมาตอยต์

           โรคมะเร็งลำใส้  มะเร็งตับ  ต่อมนำ้เหลือง

           ริดสีดวงทวาร ภายนอก และ ภายใน  

           
    

ประโยชน์ของการDETOX  
    
           ช่วยทำความสะอาดลำใส้  อุจจาระ และ แบคทีเรีย ที่เป้นโทษต่อร่างกาย  และสารพิษต่างๆ

           จะถูกชะล้างออกไป  ลดการสะสมสารพิษเหล่านี้  
       
           เป็นการบริหารกล้ามเนื้อลำใส้  ของเสียที่ตกค้างมีปัญหาทำให้ลำใส้อ่อนแอลง  ทำ  

           หน้าที่ได้ไม่เต็มที่    การล้างลำใส้  เป็นการช่วยส่งเสริมทำให้ลำใส้ทำงานได้เต็มที่ขึ้น

           ทำให้ลำใส้มีขนาดเป็นปกติ  เมื่อลำใส้ทำงานผิกปกติ จะทำให้โครงสร้างและขนาดของลำใส้

           เปลี่ยนไป  ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆต่อสุภาพตามมา เช่นอาการบวมหรือโป่งพองของลำใส้

           เนื่องมาจากมีของเสียอุดตัน  บริเวณนั้น  ซึ่งการรักษาทางยาอาจทำให้หายชั่วระยะสั้นเท่า

           นั้น

           กระตุ้นจุดตอบสนองของระบบต่างในร่างกาย    อวัยวะทุกส่วน จะมีการทำงานเชื่อมต่อกับ

           ลำใส้   การล้างลำใส้เป็นการช่วยกระตุ้นจุดที่ว่านี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกาย โดยรวม เช่น 

           ตับ ถุงน้ำดี ตับอ่อน   ไต ต่อมน้ำเหลือง และการไหลเวียนของโลหิต  เป็นต้น

           ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น  ร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ 60-70%  การสวนล้างลำใส้  

           ด้วน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือแร่   ร่างกายสามารถดูดเอาน้ำเหล่านั้นไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ 

          เพื่อให้เซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   พร้อมกับละลายและเจือจาง 

          เมือที่สะสมอยู่ในผนังลำใส้ให้ขับออกได้สะดวกขึ้น


        วิธีการDETOX  สวนล้างลำใส้
         
ใส่สารละลายที่จะใช้ น้ำ 1200-2000 ซีซี  ลงในถุง หรือภาชนะอื่นๆ  

แขวนถุง สูงประมาณ 3 ฟุต  ปลายสายทาด้วยสารหล่อลื่น เช่นวาสลิน  

ปล่อยสารละลายลงมาเพื่อไล่อากาศออกจากสาย แล้วปิดล็อคสายไว้

ก่อน   นอนตะแคงบนพื้นห้องน้ำ เหมือนนอนกอดหมอนข้าง แล้วสอด

ปลายสายเข้าทางทวารหนักลึกประมาณ 3-4 นิ้ว  ค่อยๆปล่อยสาร

ละลายเข้าไปในทวารหนัก ใช้เวลาประมาณ10-20 นาที แล้วแต่ปริมาณ

ที่ใช้   จนหมดถุง จึงนอนหงาย  นวดเบาบริเวณหน้าท้องจากการดันไป

ทางซ้าย   ทำซ้ำหลายๆครั้ง  นาน 10-15 นาที  แล้วไปถ่ายโดยไม่ต้อง

เบ่ง   

           คำแนะนำ
 
ควรถ่ายอุจจาระ ก่อนทำการสวนล้าง

สารละลายที่นิยมใช้ คือ  กาแฟ   สารละลายผสมน้ำมะนาว  มะขาม  

สารละลายวิตามินบีรวม.......

หลังจากสวนล้างเสร็จ อาจจะมีอาการอยากถ่ายอุจจาระ  อยู่บ้าง

ระหว่างวัน  เป็นเรื่องปกติ   ดังนั้น ควรจะทำในวันหยุด จะสะดวกกว่า


ควรจะทำในห้องน้ำที่มีพื้นทีในการนอนตะแคงเพียงพอ  เพื่อสะดวกใน

การทำความสะอาด  โดยเฉพาะผู้ที่สวนล้างเป็นครั้งแรก  อาจจะกลั้น

อุจจาระ ไว้ไม่อยู่ ระหว่างนอนรอ

ขนาดสารละลาย ควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อน เช่น 1200 ซีซี

ลำใส้คนทั่วไปยาวประมาณ 150 cm  ดังนั้น ปริมาณสารละลายที่เข้า

ไปขนาดนี้จัดว่าไม่มากนัก  บางคนใช้ปริมาณถึง 2000-2500 cc ก็ได้

ความถี่ในการสวนล้าง  โดยทั่วไป เดือนละ1-2 ครั้ง น่าพอ แต่บางคน

อาจจะทำอาทิตย์ละครั้ง  แล้วแต่ความหมาะสม