ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
15/06/2562
11971331
925542

  สินค้าของเรา

แผลกดทับระดับต่างๆและแนวทางการรักษา


 

DEEP TISSUE INJURY  แผลกดทับที่ผิวหนังยังไม่ฉีกขาด สีผิวเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีเลือดนกปนน้ำตาล หรือเป็นตุ่มน้ำปนเลือด เนื้อเยื่่อแข็งขึ้นหรือนุ่ม อุ่นหรือเย็นกว่าบริเวณข้างเคียง อาจกลายเป็นแผลสะเก็ดแข็ง eschar

 

 STAGE 1 ผิวหนังยังไม่ฉีกขาด เมื่อใช้มือกดรอยแดงไม่จางหายไป ปกติพบบริเวณปุ่มกระดูก อาจเจ็บปวด แข็งขึ้นหรือนุ่มอุ่นหรือเย็นกว่าบริเวณข้างเคียง

 

 STAGE 2 มีการสูญเสียผิวหนังบางส่วนถึงชั้นหนังแท้ พื้นแผลสีแดงชมพู ไม่มีเนื้อตาย อาจมีผิวหนังที่มีตุ่มพองน้ำที่มีน้ำเหลืองอยู่ข้างในอยู่บนผิวหนัง หรือมีการแตกของตุ่มพองน้ำ

 

 STAGE 3 มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด อาจลึกถึงชั้นไขมัน แต่ไม่เห็นกระดูก เอ็น และกล้ามเนื้อ พื้นแผลบางส่วนจะมีเนื้อตาย SLOUGH แต่ไม่ปิดบังความลึกของชั้นเนื้อเยื่อ อาจมีโพรง หรือโพรงใต้ขอบแผล

 

 STAGE 4 มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด ซึ่งมองเห็นกระดูก เอ็น และกล้ามเนื้อ พื้นแผลอาจมีเนื้อตาย SLOUGH หรือสะเก็ดแข็ง ESCHAR ปกคลุมบางส่วน ส่วนใหญ่มีโพรงหรือโพรงใต้ขอบแผล 

 

UNSTAGEABLE   มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด ซึ่งพื้นแผลถูกปกคลุมด้วยเนื้อตาย หรือสะเก็ดแข็ง ทำให้ไม่สามารถระบุระดับของแผลกดทับที่ถูกต้องได้

 

จากเอกสาร ของ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด