Languages : English
  

  Track and trace  About Us

Statistic
03/01/2013
25/04/2019
11668222
915529

  PRODUCTS

วิธีใช้ถุงอุจจาระ และ ทวารเทียม CONVATEC


  ผลิตภัณฑ์ STOMAHESIVE SUR-FIT   และ ถุง SUR-FIT NATURA

 

   

1.ทำความสะอาดรอบทวารเทียมด้วนน้ำและสบู่อ่อน ซับให้แห้งแล้วตัดช่องบนแผ่นให้มีขนาดใกล้เคียงกับฐานช่องเปิดทวารเทียม.

 

 

2.ดึงกระดาษสีขาวด้านหลังแผ่นออก

 

 

 3.ทา STOMAHESIVE PASTE รอบวงในของช่องที่ตัดไว้แล้ว

 

  

4.ประมาณช่องบนแผ่นให้มีขนาดเท่ากับฐานช่องเปิดทวารเทียม แล้วจึงติดแผ่นลงบนท้อง

 

  

5.ใช้นิ้วกดส่วนในกรอบวงกลมรอบช่องเปิดทวารเทียมและนอกรอบวงกลมให้แนบติดผิวหนัง ใช้เทปชนิดกันน้ำและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังปิดขอบทั้ง4 ด้านของแผ่น

 

   

6.วางร่องของถุงซัว-ฟิต ให้ตรงกับกรอบวงกลมของแผ่นเริ่มจากด้านล่าง

 

  

7.ใช้นิ้วค่อยๆกดให้ร่องลงพอดีโดยไล่จากด้านล่าง เพื่อให้แน่ใจว่าถุงติดแน่นแล้ว

 

  

8.ลองกระตุกถุงลงด้านล่าง เพื่อให้แน่ใจว่าถุงติดแน่นแล้ว

หมายเหตุ  ในกรณีที่เป็นทวารเทียมของระบบทางเดินปัสสาวะ ระหว่างรอการปิดอุปกรณ์ ควรใช้สำลีหรือก๊อสแห้งปิดบริเวณช่องเปิดทวารเทียมไว้เพื่อดูดซับน้ำปัสสาวะ และป้องกันไม่ให้ผิวหนังบริเวณที่จะปิดแผ่นแป้นเปียดแฉะ

จากเอกสารของบริษัท คอนวาเทค