Languages : English
  

  Track and trace  About Us

Statistic
03/01/2013
25/05/2019
11840577
920989

  PRODUCTS

วิธีใช้ถุงอุจจาระของ COLOPLAST รุ่น ALTERNA


  

1.วัดขนาดของทวารเทียมให้ใหญ่กว่าขนาดจริง 1-2mm วาดลงด้านหลังของแป้นแล้วตัด ใช้นิ้วกดรอบๆรอยตัด เพื่อลบความคมของแป้นที่ตัด

2.ลองทาบแป้นกับทวารเทียมเพื่อทดสอบขนาด เมื่อได้ขนาดตามต้องการ ดึงกระดาษทางด้านหลังออก แล้วติดแป้นดังภาพ

 

3.ทาบขอบล่างของวงพลาสติคของถุงกับขอบล่างของวงแป้น ค่อยๆกดวงพลาสติคของถุงเข้ากับวงพลาสติคของแป้นบีบตัวล็อคเข้าหากันเพื่อล็อค

4.เมื่อต้องการปลดถุงออกจากแป้นให้ปลดล็อคด้วยการกดลงตรงกลางตัวล็อคจนดัง "คลิ๊ก" ตัวล็อคจะแยกออกจากกัน

5.จับที่หูสีขาวของวงพลาสติค (ไม่ใช่ตัวล็อค) ของถุงดึงขึ้นบนเล็กน้อยแล้วหงายออก (คล้ายดึงเฉียงขึ้น45องศา) ถุงจะหลุดออกอย่างง่ายดาย

 

6.เมื่อต้องการเปลี่ยนแป้น ใช้มือข้างหนึ่งกดที่ผิวหนังพร้อมกับใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ขอบแป้น แล้วค่อยดึงแป้นออกจากผิว