ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
23/10/2560
7675874
760869

  สินค้าของเรา

Track and trace เช็คสถานะพัสดุ 

  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx?lang=en

 

 

 https://www.nimexpress.com/web/p/

 

 http://www.iel.co.th/ 

23/10/2560

Ems ไปรษณีย์ไทย

ประวิทย์  PB476672957Th  (ลาดหญ้า)

ปิยมาศ  ET120980415TH  (พะเยา)

กุลนันท์  ET120980429TH  (ร้อยเอ็ด)

ศุภวิชญ์  ET120980432THTH  (อุทัยธานี)

อรนุช  ET120980446TH  (ชลบุรี)

นภาภรณ์  ET120980450TH  (ลพบุรี)

หนึ่งกานต์  ET120980463TH  (มีนบุรี)

กฤษดา  ET120980477TH  (ปราสาท)

............................................................................

21/10/2560

Ems ไปรษณีย์ไทย

ศิรินทิพย์  ET120969065TH  (บางปลาม้า)

ดารินนา  ET120969074TH  (นครชัยศรี)

ทองพูล  ET120969088TH  (วิเชียรบุรี)

ธีร์วิศ  ET120969091TH  (มีนบุรี)

สิรยา  ET120969105TH  (วัดสิงห์)

ปริยานุช  ET120969114TH  (สมุทรสาคร)

กัลยา  ET120969128TH  (บางเสาธง)

ร้านจุฬา  ET120969131TH  (บางละมุง)

สมเดช  ET120969145TH  (นครราชสีมา)

วรรณวิสาข์  ET120969159TH  (นนทบุรี)

นรีรัตน์  ET120969162Th  (ภูเวียง)

เมธาวัฒน์  ET120969176Th  (หัวหิน)

...............................................................

20/10/2560

Nim express

เภสัชกรประวิทย์  1601710046693  (อุทัยธานี)

ร้านสุกฤษ  1601710046709  (ตาก)

หลวงตาจำปี  1601710046730  (สมทรปราการ)

บจก.เดอะโฟสบางกอก  1601710046754  (กทม.)

ร้านมีชีวา  1601710046778  (ฉะเชิงเทรา)

ป่าซาง  1601710046617  (ลำพูน)

ภิราวดี  1601710046679  (เชียงใหม่)

Ems ไปรษณีย์ไทย

Phinetrip  ET120966339TH  (อุดรธานี)

สมศักดิ์  ET120966342TH  (ศรีสำโรง)

เมธินี  ET120966356TH  (คลองจั่น)

อุดม  ET120966360TH  (บางบัวทอง)

สงบ  ET120966373TH  (อ่อนนุช)

ธีรวิทย์  ET120966387TH  (อ่างทอง)

รัศมี  ET120966395TH  (ท่าอุเทน)

ชัญญา  ET120966400TH  (เกาะช้าง)

พงษ์ศักดิ์  ET120966413TH  (ห้วยยอด)

สิริลักษณ์  ET120966427TH  (เชียงดาว)

วราพร  ET120966435TH  (บางมูลนาก)

สุรัสวดี  ET120966444TH  (หาดใหญ่)

พิมลพัชร  ET120966458TH  (ชลบุรี)

.................................................................

19/10/2560

Nim express

ร้านพรศรี  1601710044118  (อุบลราชธานี)

กำพล  1601710044354  (อุตรดิตถ์)

นพ.รณชัย  1601710043807  (น่าน)

มยุรี  1601710043838  (กทม.)

ท่าวังผ่า 1601710044194  (น่าน)

ร้านฟาร์มยา  1601710043845  (พิษณุโลก)

ร้านซีเค  1601710044149  (พะเยา)

ร้านทุ่งครุ  1601710044132  (กทม)

พลอย  1601710043777  (ภูเก็ต)

ร้านรุ่งรัตน์  1601710044460  (อุบลราชธานี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

จิรชาย  ET086518466TH  (บ้านหมี่)

ธนวัชร์  ET086518506TH  (ผากเกร็ด)

วิศรุต  ET086518545TH  (บ้านค่าย)

ทองพูล  ET086518554TH  (วิเชียรบุรี)

อรอุษา  ET086518568TH  (สุวรรณภูมิ)

Masissa  ET086518571TH  (อ่อนนุช)

นิศารัตน์  ET086518585TH  (ป่าตอง)

ขวัญชนก  ET086518599TH  (รองเมือง)

เพชรรัตน์  ET086518608TH  (บางละมุง)

ร้านสุกฤษ  ET086518611TH  (แม่สอด)

เกล็ดแก้ว  ET086518625TH  (จรเข้บัว)

ภารดี  ET086518639TH  (เขาบางแกรก)

เพ็ญพรรณ  ET086518642TH  (บางขุนเทียน)

ขนิษฐา  ET086518656TH  (อ่อนนุช)

รัตน์  ET086518660TH  (มวกเหล็ก)

สิริจรรยา  ET086518673TH  (ตราด)

รัตนา  ET086518687TH  (วิเชียรบุรี)

สุธี  ET086518695TH  (ภาษีเจริญ)

...............................................................

18/10/2560

Nim express

คลังยา 2  1601710041193  (อยุธยา)

ธงชัย  1601710041308  (อยุธยา)

สุรีย์  1601710041261  (ชลบุรี)

ร้านสุกฤษ  1601710041230  (ตาก)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ทวีรัก  ET086515500TH  (บางรัก)

อู่ทอง  ET086515513TH  (นครศรีธรรมราช)

ดวงกมล  ET086515527TH  (อยุธยา)

อภิรดี  ET086515535TH  (มีนบุรี)

สมหวัง  ET086515544TH  (โพทะเล)

ธันยรัตน์  ET086515558TH  (หาดใหญ่)

โสวณี  ET086515561TH  (หนองเสือ)

ขนิษฐา  ET086515575TH  (พานทอง)

นิคม  ET086515589TH  (ศรีมโหสถ)

ดุสิดา  ET086515592TH  (ยางตลาด)

เยาวนิต  ET086515601TH  (บางกรวย)

บจก.พาราวินลัน  ET086515615TH  (เพชรบุรี)

ยิ่งยศ  ET086515629TH (ชลบุรี)

ธนิตศักดิ์  ET086515632TH  (บ้านนา)

จิรพรรณ  ET086515646TH  (อรัญประเทศ)

ธีระ  ET086515650TH  (สงขลา)

สุชาดา  ET086515663TH  (สุโขทัย)

มณีนุช  ET086515677TH  (สมุทรสาคร)

บุญมาพร  ET086515685TH  (ปากเกร็ด)

........................................................................

17/10/2560

Nim express

รพ.สมเด็จพยุพราช  1601710037622  (หนองคาย)

โศภิตา  1601710037639  (กทม.)

ฤทัยรัตน์  1601710037646  (ชัยภูมิ)

ปุณยนุช  1601710037653  (ชลบุรี)

ร้านบูรพา  1601710037660  (นครศรีธรรมราช)

ร้านซีเคอุปกรณ์  1601710037677  (พะเยา)

เภสัชกรกาญจนา  1601710037684  (สุโขทัย)

การีม  1601710037707  (กทม)

เสรี  1601710037714  (ชัยภูมิ)

นพ.วีระศักดิ์  1601710037738  (ชัยนาท)

หจก.ศิริปัญญา  1601710037776  (ลำปาง)

เภสัชกรประวิทย์  1601710037790  (อุทัยธานี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ปวริศา  PB476666470TH  (ลาดกระบัง)

ทองสุข  PB476666483TH  (จอมพระ)

CN  ET086509946TH  (กำแพงแสน)

ศิวลี  ET086509950TH  (มีนบุรี)

สมนึก  ET086509963TH  (ราษฎร์บูรณะ)

กัณฐิกา  ET086509977TH  (มีนบุรี)

รุ่งเรือง  ET086509985TH  (สัตหีบ)

ร้านแสนสิริ  ET086509994TH  (น้ำยืน)

วาสนา  ET086510003TH   (เพชรบูรณ์)

ภาทิตย์  ET086510017TH  (ราษฎร์บูรณะ)

บรรจบ  ET086510025TH  (ไทรงาม)

ณัชชา  ET086510034TH  (อ่อนนุช)

รพ.สัตว์  ET086510048TH  (บางละมุง)

สภาพร  ET086510051TH  (สงขลา)

ธัญญภัค  ET086510065TH  (ถลาง)

กฤษฎารัตน์  ET086510079TH  (บางละมุง)

ณภัทรตา  ET086510082TH  (บุรีรัมย์)

สุภาพันธ์  ET086510096TH  (หล่มเก่า)

ภาวิตา  ET086510105TH  (พนมไพร)

ยุวดี  ET086510119TH  (แม่สอด)

อคิราห์  ET086510122TH  (รังสิต)

ประภาพร  ET086510136TH  (แม่ระมาด)

.............................................................................

16/10/2560

Nim express

หทัยกาญ  1601710034560  (กาญจนบุรี)

รพ.โพนทอง  1601710034591  (ร้อยเอ็ด)

จุฑาเพชร  1601710034225  (สรรคบุรี)

สัตวแพทย์สมชาย  1601710034232  (นครสวรรค์)

รัชดาภรณ์  1601710034270  (อุดรธานี)

บจก.เอกลักษณ์  1601710034300  (ภูเก็ต)

สมพร  1601710034331  (สมุทรปราการ)

อุษา  1601710034522  (กทม.)

หมอราเมศ  1601710034379  (จันทบุรี)

ร้านยาโกแบท  1601710034393  (ชัยนาท)

รพ.ธาตุพนม  1601710034423  (นครพนม)

ร้านพิชัยฟาร์มาซี  1601710034454  (กทม.)

ยุพา  1601710034508  (นครสวรรค์)

ภวรี  1601710034621  (ระยอง)

อรอุษา  1601710034652  (ชัยนาท)

นพ.อนวัช  1601710034669  (อุทัยธานี)

รพ.บ้านไผ่  1601710034720  (ขอนแก่น)

Ems ไปรษณีย์ไทย

อู่รวมใจ  RL160387443TH  (หนองตม)

ชัญญ์พิมญชุร์  RL160387465TH  (บางแสน)

ชิงชัย  ET086506445TH  (บางขุนเทียน)

มนตรี  ET086506454TH  (บ้านหมอ)

บุษบา  ET086506468TH  (บางขุนเทียน)

นริศรา  ET086506471TH  (สมุทรปราการ)

เกษรินทร์  ET086506485TH  (บางพลี)

เกรียงศักดิ์  ET086506499TH  (วิเชียรบุรี)

นิกูล  ET086506508TH  (สังขะ)

ปัทมา  ET086506511TH  (สมุทรสาคร)

กัญญพร  ET086506525TH  (ปากเกร็ด)

ยุภา  ET086506539TH  (ลี้)

ร้านยาโปร-ดรัก  ET086506542TH  (ด่านมะขามเตี้ย)

นพดล  ET086506556TH  (เพชรบูรณ์)

.............................................................................

14/10/2560

Ems ไปรษณีย์ไทย

วังม่วง  PB476666276TH  (วังม่วง)

จินตนา  ET086493248TH  (สามง่าม)

ร้านสุกฤษ  ET086493251TH  (แม่สอด)

สัณห์ธนัช  ET086493265TH  (หนองคาย)

รัชดาวรรณ  ET086493279TH  (บางกอกน้อย)

ธีรศักดิ์  ET086493282TH  (นางรอง)

Bonghee  ET086493296TH  (นิคมพัฒนา)

ชาญชัย  ET086493305TH  (สกลนคร)

......................................................................

13/10/2560

Ems ไปรษณีย์ไทย

สมเจตน์  PB476665995TH  (เคียนซา)

ภาสวรรณ  ERL160267159TH  (พานทอง)

มยุรี  ET086491556TH  (บางบัวทอง)

ศิรินาฏ  ET086491560TH  (พระพุทธบาท)

แม่ติก  ET086491573TH  (ไพศาลี)

พนอ  ET086491587TH  (พานทอง)

วงจันทร์  ET086491595TH  (วานรนิวาส)

นันท์ณพัชร์  ET086491600TH  (จรเข้บัว)

วณิชชา  ET086491613TH  (บางแสน)

รุ่งนภา  ET086491627TH  (พะเยา)

ณรงค์  ET086491635TH  (ปทุมธานี)

ณัฐภาส  ET086491644TH  (คลองจั่น)

กวินนาค  ET086491658TH  (ศรีสะเกษ)

สุภัชชา  ET086491661TH  (วิเชียรบุรี)

ธนิดา  ET086491675TH  (อุดรธานี)

รุจิพัชร  ET086491689TH  (ปทุมธานี)

ละม่อม  ET086491692TH  (สตึก)

ฉัทพร  ET086491701TH  (สระบุรี)

............................................................................