ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
26/05/2561
9549936
846376

  สินค้าของเรา

Track and trace เช็คสถานะพัสดุ 

  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx?lang=en

 

 

 https://www.nimexpress.com/web/p/

 

 http://www.iel.co.th/ 

26/5/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

25/5/2561

Nim express

พิศสมร  1601805072538  (นครสวรรค์)

สุชาดา  1601805072545  (กทม.)

บจก.ดีเอสวี  1601805072484  (ระยอง)

ท่าวังผา  1601805072514  (น่าน)

Ems ไปรษณีย์ไทย

วันดี  ET914134381TH  (เสนา)

ยุภา  ET914134395TH  (ลี้)

ชัชนันท์  ET914134404TH  (ขามสะแกแสง)

ธีระศักดิ์  ET914134418TH  (ภูเก็ต)

ประเสริฐ  ET914134421TH  (พิบูลมังสาหาร)

วาสนา  ET914134435TH  (ไม้แก่น)

ร้านยามีชีวา  ET914134449TH  (ฉะเชิงเทรา)

...........................................................................................

24/5/2561

Nim express

พุธิตา  1601805069583  (ขอนแก่น)

พญ.วิมลรัตน์  1601805069491  (น่าน)

นพ.เกียรติยศ  1601805069507  (เพชรบูรณ์)

ร้านกอล์ฟ  1601805069514  (เชียงราย)

ร้านยาโกแบด  1601805069569  (ชัยนาท)

หมอจุฬารัตน์  1601805069545  (นครพนม)

Ems ไปรษณีย์ไทย

อัจฉรา  ET914145530TH  (เชียงใหม่)

วินิทรา  ET914145543TH  (ปราณบุรี)

ชัยนรินทร์  ET914145557TH  (ระหาน)

ขนิษฐา  ET914145565TH  (ลาดพร้าว)

วราภรณ์  ET914145574TH  (บางละมุง)

อิสรีย์  ET914145588TH  (สว่างแดนดิน)

ภัทรภรณ์  ET914145591TH  (อุบลราชธานี)

.........................................................................................

23/5/2561

Nim express

ฐิติลักษณ์  1601805066278  (ชลบุรี)

ร้านสุกฤษ  1601805066179  (ตาก)

ศุภชัย  1601805066216 (เพชรบูรณ์)

อารยาอุปกรณ์  1601805066308  (ลำปาง)

ร้านนพดล  1601805066322  (เพชรบูรณ์)

นพ.อนวัช  1601805066339  (อุทัยธานี)

บ้านรักษ์ยา1601805066353  (อุตรดิตถ์)

คลินิกแพทย์ฤทัยรัตน์  1601805066346  (ระยอง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.ศรีตรัง  ET914126677TH  (สมุทรปราการ)

จารุวรรณ  ET914126685TH  (สุวรรณภูมิ)

ณฐพร  ET914126694TH  (อุทัยธานี)

สรารินทร์  ET914126703TH  (บางละมุง)

ชัชวาลย์  ET914126717TH  (ห้วยเม็ก)

เปรมฤทัย  ET914126725TH  (ระยอง)

อภิชญา  ET914126734TH  (พังโคน)

รัฐจินันท์  ET914126748TH  (นครศรีธรรมราช)

แววศิริ  ET914126751TH  (แพร่)

ศรินทิพย์  ET914126765TH  (อ่อนนุช)

ยุพาพิน  ET914126779TH  (ธัญบุรี)

เนตรทราย  ET914126782TH  (อากาศอำนวย)

..............................................................................................

22/5/2561

Nim express

ร้านพอเพียง  1601805063024  (ลพบุรี)

ร้านนภาภรณ์  1601805063055  (ตาก)

ร้านพอเพียง  1601805062980  (ลพบุรี)

วรพจน์  1601805062966  (สระแก้ว)

หทัยชนก  1601805062836  (ชัยนาท)

ร่านสุกฤษ  1601805062843  (ตาก)

เภสัชกรประวิทย์  1601805062850  (อุทัยธานี)

ร้านแม่สอดเทคโน  1601805062867  (ตาก)

เรไร  1601805062874  (ชลบุรี)

รัชนีพร  1601805062881  (เพชรบูรณ์)

ปรีชา  1601805062898  (กทม.)

พัชรี  1601805062904  (เชียงใหม่)

ศิวธร  1601805062928  (กทม.)

อรอุษา  1601805062935  (ชัยนาท)

ร้านป่าซาง  1601805062959  (ลำพูน)

ท่าวังผา  1601805063086  (น่าน)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.มาร์เก็ตติ้ง  ET914108523TH  (คลองจั่น)

สุวรรณี  ET914108537TH  (พระโขนง)

วรรณา  ET914108545TH  (เขาบางแกรก)

สมนึก  ET914108554TH  (ราษฏร์บูรณะ)

ภิชาวดี  ET914108568TH  (หางดง)

สุมาลี  ET914108571TH  (พระโขนง)

..................................................................................

21/5/2561

Nim express

สริพร  1601805059256  (นครสวรรค์)

ร้านยาพิมพ์เภสัช  1601805059287  (พิจิตร)

ร้านทิกเกอร์  1601805059317  (ชัยภูมิ)

อุษา  1601805059348  (กทม.)

ร้านนภาภรณ์  1601805059331  (ตาก)

สาริณี  1601805059355  (เชียงใหม่)

จันทน์กระพ้อ  1601805059362  (เชียงใหม่)

ร้านยามีชีวา  1601805059379  (ฉะเชิงเทรา)

ร้าน ศ. เวชภัณฑ์  1601805059324  (เพชรบูรณ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สว่างโอสถ  PC205852310TH  (นครศรีธรรมราช)

วารุณี  RL618964681TH  (ท่าบุญมี)

ณัชชา  ET914106893TH  (นิคมพัฒนา)

อัมพร  ET914106902TH  (สามเสนใน)

ปลินธร  ET914106916TH  (มหาราช)

วรินทร  ET914106920TH  (บางนา)

บัญญา  ET914106933TH  (อ่อนนุช)

ธีระพงษ์ ET914106947TH  (หลักสี่)

วงศ์วริศ  ET914106955TH  (สำเหร่)

ธีระ  ET914106964TH  (สงขลา)

พงษ์ลดา  ET914106978TH  (เชียงใหม่)

พงษ์นเรศ  ET914106981TH  (บางไทร)

วงษ์เดือน  ET914106995TH  (ศรีบุญเรือง)

Masaki  ET914107001TH  (ลาดพร้าว)

Mr.Bill  ET914107015TH  (คลองลาน)

ชุติมาภา  ET914107029TH  (ศรีราชา)

...........................................................................................

19/5/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

จุฑา  RL618963791TH  (นครศรีธรรมราช)

บุญช่วย  ET914101145TH  (นาดูน)

กนกวรรณ  ET914101159TH  (หลังสวน)

ดนัยพงษ์  ET914101162TH  (บางบัวทอง)

อุราวรรณ  ET914101176TH  (ภูเก็ต)

ปณาลี  ET914101180TH (จตุจักร)

เนตรชนก  ET914101193TH  (น่าน)

พณสิษฐ์  ET914101202TH  (บางนา)

สถาพร  ET914101216TH  (สงขลา)

ปิยะพาศน์  ET914101220TH  (กะทู้)

...........................................................................

18/5/2561

Nim express

จุฑาเพชร  1601805053223  (ชัยนาท)

ร้านยาโกแบด  1601805053254  (ชัยนาท)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ศรลักษณ์  ET914099849TH  (ปากเกร็ด)

รุ่งระวี  ET914099852TH  (คลองลาน)

บ.เพอร์เฟคเฮลธ  ET914099866TH  (บางขุนเทียน)

หริณยา  ET914099870TH  (บางขุนเทียน)

สมควร  ET914099883TH  (แก่งโสภา)

อำนาจ  ET914099897TH  (ทับคล้อ)

ศศิธร  ET914099906TH  (ลาดยาว)

ไอยดาวรรณ  ET914099910TH  (นครปฐม)

เสรี  ET914099923TH  (ชัยภูมิ)

สมเกียรติ  ET914099937TH  (จตุจักร)

วาสนา  ET914099945TH  (วังน้ำเย็น)

วาสนา  ET914099954TH  (คลองลาน)

สุรัสวดี  ET914099968TH  (หาดใหญ่)

ธัญลักษณ์  ET914099971TH  (นางรอง)

..........................................................................

17/5/2561

Nim express

เอกราช  1601805050192  (ปทุมธานี)

ร้านยาศิริฟาร์มา  1601805050161  (ชัยนาท)

เภสัชกรประวิทย์  1601805050116  (อุทัยธานี)

จารุวรรณ  1601805050109  (ฉะเชิงเทรา)

จุฑานันท์  1601805050048  (บุรีรัมย์)

ธงชัย  1601805050000  (อยุธยา)

ไอดีไลฟ์  1601805049974  (กทม.)

Ems ไปรษณีย์ไทย

กาญจนา  PC205847751TH  (ชุมแสง)

สมบัติ  ET914089736TH  (สระบุรี)

สุภัทชา  ET914089740TH  (ท่าตะโก)

ปุณยนุช  ET914089753TH  (บ้านค่าย)

พระครูทวีป  ET914089767TH  (ลาดกระบัง)

กมลทิพย์  ET914089775TH  (จันทบุรี)

สิริรัตนา  ET914089784TH  (หนองบัวระเหว)

นิติพงษ์  ET914089798TH  (ภาษีเจริญ)

อุษณา  ET914089807TH  (คลองจั่น)

กิตติ  ET914089815TH  (บ้านแผ้ว)

ศุภาวดี  ET914089824TH  (ทับคล้อ)

ชาญ  ET914089838TH  (สันป่าตอง)

ปิยะพาสน์  ET914089841TH  (กะทู้)

วีรยา  ET914089855TH  (ลี้)

.............................................................................

16/5/2561

Nim express

ผิง  1601805046010  (กทม.)

ณัฏฐิรา  1601805046034  (ชัยนาท)

simple  1601805046041  (ปทุมธานี)

กมลรัตน์  1601805046058  (ภูเก็ต)

วีระศักดิ์  1601805046089 (ชัยนาท)

บจก.ไฟฟ้าหงษา  1601805046102  (น่าน)

ร้านทิพย์อุปกรณ์  1601805046096  (กำแพงเพชร)

Ems ไปรษณีย์ไทย

พรทิพย์  ET914087117TH  (นนทบุรี)

ฉลองรัตน์  ET914087125TH  (สัตหีบ)

สำราญ  ET914087134TH  (จตุรพักตรพิมาน)

เกล็ดแก้ว  ET914087148TH  (จรเข้บัว)

ชัยฤทธิ์  ET914087151TH  (บางม่วง)

อารีย์  ET914087165TH  (ชัยนาท)

บจก.ซีแอลซี  ET914087179TH  (อุบลราชธานี)

ร้านรุ่งวิทยา  ET914087182TH  (บุรีรัมย์)

เศกสันต์  ET914087196TH  (วังตะกู)

วุฒิชัย  ET914087205TH  (รามอินทรา)

ฤดี  ET914087219TH  (ป่าซาง)

..........................................................................................

15/5/2561

Nim express

ร้านยาโกแบด  1601805042197  (ชัยนาท)

สุภาวดี  1601805042203  (กทม.)

นราพร  1601805042210  (นนทบุรี)

จันทร์จิรา1601805042227  (ภูเก็ต)

ปพิชญา  1601805042234  (กทม.)

ตริยาภา  1601805042258  (สุโขทัย)

พงษ์เดช  1601805042289  (นครนายก)

ท่าวังผา  1601805042180  (น่าน)

Ems ไปรษณีย์ไทย

กัญจน์ธีรา  ET914085270TH  (สุวรรณภูมิ)

ฤทัยรัตน์  ET914085283TH  (ระยอง)

นิรันดร์  ET914085297TH  (นครราชสีมา)

วิรชา  ET914085306TH  (บ้านฉาง)

บ.โอเร็กซ์  ET914085310TH  (นนทบุรี)

บ.เมดไลน์  ET914085323TH  (ลาดกระบัง)

บ.ลีโอ  ET914085337TH  (ตลิ่งชัน)

กรุณาพร  ET914085345TH  (บำเหน็จณรงค์)

จอมขวัญ  ET914085354TH  (คลองจั่น)

สุดารัตน์  ET914085368TH  (บางบัวทอง)

ปฤษณา  ET914085371TH  (สมุทรสาคร)

ศุภวิชญ์  ET914085385TH  (อุทัยธานี)

ศรินทิพย์  ET914085399TH  (อ่อนนุช)

ชุตินันท์  ET914085408TH  (ศรีเชียงใหม่)

รพ.ด่ายซ้าย  ET914085411TH  (ด่านซ้าย)

ธีระพงษ์  ET914085425TH  (บ้านนาสาร)

...............................................................................

14/5/2561

Nim express

ร้านซีเคอุปกรณ์  1601805038541  (พะเยา)

ร้านยามีชีวา  1601805038473  (ฉะเชิงเทรา)

ร้านพรศรี  1601805038350  (อุบลราชธานี)

เสรี  1601805038510  (ชัยภูมิ)

เยี่ยมฉัตร  1601805038374  (สุรินทร์)

ร้าน ศ. เวชภัณฑ์  1601805038619  (เพชรบูรณ์)

ตะวัน  1601805038589  (ตาก)

วิสุตา  1601805038572  (อ่างทอง)

ชัชวาล  1601805038565  (กทม.)

อัลชลี  1601805038664  (เลย)

พญ.นาฏจิต  1601805038626  (เพชรบูรณ์)

ร้านแม่สอดเทคโน  1601805038596  (ตาก)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บัญชา  RL618944850TH  (คลองจั่น)

วนิดา  ET914070536TH  (อ้อมน้อย)

เรณู  ET914070540TH  (ท่าแซะ)

จุฑามาศ  ET914070553TH  (หนองบัว)

ปภัค  ET914070567TH  (กำแพงเพชร)

รพ.บ้านตาก  ET914070575TH  (บ้านตาก)

เดืิอนเพ็ญ  ET914070584TH  (แวงน้อย)

อะตอม  ET914070598TH  (คลองจั่น)

สงบ  ET914070607TH  (อ่อนนุช)

ไฟฟ้าหงสา  ET914070615TH  (น่าน)

ภาษิตา  ET914070624TH  (ลาดพร้าว)

แสนแข  ET914070638TH  (จรเข้บัว)

มนชิตา  ET914070641TH  (สุรินทร์)

สาลิน  ET914070655TH  (ชลบุรี)

ฐิติมนต์  ET914070669TH  (จันทบุรี)

สุภาพ  ET914070672TH  (บางนา)

ปณิธิญา  ET914070686TH  (เขาบางแกรก)

ธนาพัทธิ์  ET914070690TH  (ตลาดเขต)

ลัดดาวัลย์  ET914070709TH  (บ้านบึง)

...........................................................................

12/5/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

วังม่วง  ET914046965TH  (วังม่วง)

สาวิตรี  ET914046979TH  (สำเหร่)

วรรณา  ET914046982TH  (บางแสน)

อำไพ  ET914046996TH  (เชียงกลาง)

.........................................................................

11/5/2561

Nim express

ศิวธร  1601805033409  (กทม.)

รพ.ด่านซ้าย  1601805033393  (เลย)

ร้านพรศรีเภสัช  1601805033539  (อุบลราชธานี)

แพทย์ฤทัยรัตน์  1601805033508  (ระยอง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

อมรรัตน์  RL616514747TH  (โกรกพระ)

สุกัญญา  ET914054989TH  (พิษณุโลก)

กรรณิกา  ET914054992TH  (ดุสิต)

วิภา  ET914055009TH  (ภูเก็ต)

Ple  ET914055012TH  (จรเข้บัว)

นิตยา  ET914055026TH  (บ้านดู่)

กองลาภ  ET914055030TH  (สามเสนใน)

ไว๊ท์  ET914055043TH  (มีนบุรี)

ละม่อม  ET914055057TH  (สตึก)

ทศพร  ET914055065TH  (จรเข้บัว)

ณัฐทิดา  ET914055074TH  (พระพุทธบาท)

นงนุุช  ET914055088TH  (รองเมือง)

นภาพร  ET914055091TH  (รังสิต)

ราเมศ  ET914055105TH  (จันทบุรี)

ดุษฎี  ET914055114TH  (ปัว)

ชลหทัย  ET914055128TH  (ภาษีเจริญ)

จำรัส  ET914055131Th  (อุทัยธานี)

...........................................................................

10/5/2561

Nim express

กิตติ  1601805029914  (นครราชสีมา)

อรอุษา  1601805029938  (ขัยนาท)

สุรี  1601805029969  (ชลบุรี)

นพ.อนวัช  1601805030002  (อุทัยธานี)

รพ.ลับแล  1601805030019  (อุตรดิตถ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุภาวดี  ET914041897TH  (พะเยา)

ติก  ET914041906TH  (ไพศาลี)

นันทกานต์  ET914041910TH  (หนองจอก)

นัทธพงศ์  ET914041923TH  (ปลวกแดง)

โสภี  ET914041937TH  (ยานนาวา)

สุชาดา  ET914041945TH  (รองเมือง)

ไอริน  ET914041954TH  (อุดรธานี)

อคิราห์  ET914041968TH  (รังสิต)

ทองคำ  ET914041971TH  (ดอกคำใต้)

..............................................................................

9/5/2561

Nim express

สุธิดา  1601805026883  (แพร่)

จิรวัฒน์  1601805026630  (ชัยนาท)

สมพร  1601805026654  (สมุทรปราการ)

หจก.เอสบี ปิโตร เอสโซ่  1601805026722  (มุกดาหาร)

นันทฉัตร  1601805026692  (ประจวบคีรีขันธ์)

ร้านยาโกแบด  1601805026869  (ชัยนาท)

ปัทมพร  1601805026791  (กทม.)

วีระศักดิ์  1601805026739  (ชัยนาท)

ร้านรุ่งเรือง  1601805026838  (เลย)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.บอสฟาร์มา  ET914048365TH  (ราษฏร์บูรณะ)

บ.ดีเคเอสเอช  ET914048379TH  (บางนา)

บ.โอเร็กซ์  ET914048382TH  (นนทบุรี)

ธัญนันท์  ET914048396TH  (ชลบุรี)

ประภัสสร  ET914048405TH  (กำแพงเพชร)

สกุลรัตน์  ET914048419TH  (จตุจักร)

อภิชาติ  ET914048422TH  (ศรีราชา)

ศิวลี  ET914048436TH  (มีนบุรี)

สุภาดา  ET914048440TH  (บ้านลาด)

อารี  ET914048453TH  (พะวง)

.....................................................................................