ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
16/10/2561
10575961
884628

  สินค้าของเรา

Track and trace เช็คสถานะพัสดุ 

  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx?lang=en

 

 

 https://www.nimexpress.com/web/p/

 

 http://www.iel.co.th/ 

16/10/2561

Nim express

Ems ไปรษณีย์ไทย

15/10/2561

Nim express

ป่าซาง  1601810048825  (ลำพูน)

วังม่วง  1601810048832  (สระบุรี)

นิภา  1601810048870  (กระบี่)

ร้านเจริญภัณฑ์  1601810048894  (เชียงราย)

จันทน์กระพ้อ  1601810048917  (เชียงใหม่)

ร้านพะเยา  1601810048948  (พะเยา)

ปฐมกรการแพทย์  1601810048863  (บุรีรัมย์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ยรรยง  EV310034421TH  (มีนบุรี)

พิศอาภา  EV310034435TH  (บำเหน็จณรงค์)

กนกพร  EV310034449TH  (สุราษฎร์ธานี)

สำรวย  EV310034452TH  (ชลบุรี)

สมศักดิ์  EV310034466TH  (ศรีสำโรง)

วุฒิชัย  EV310034470TH  (รามอินทรา)

น้อมจิตร  EV310034483TH  (ไร่ขิง)

ศศิธร  EV310034497TH  (ยานนาวา)

รัตนา  EV310034506TH  (ฉะเชิงเทรา)

สุนีย์  EV310034510TH  (ชัยนาท)

ทวีศักดิ์  EV310034523TH  (ท่าบ่อ)

พณสิษฐ์  EV310034537TH  (บางนา)

บ.มาร์เก็ตติ้ง  EV310034545TH  (คลองจั่น)

......................................................................................

13/10/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.ไบโอฟาร์ม  EV310024870TH  (พระโขนง)

บ.ทีโก  EV310024883TH  (จรเข้บัว)

นลินรัตน์  EV310024897TH  (พิจิตร)

จตุรภัทร  EV310024906TH  (ร้อยเอ็ด)

กันตพงศ์  EV310024910TH  (บางนา)

บ.เบลเมกส์  EV310024923TH  (ศรีราชา)

ทิวา  EV310024937TH  (ตาก)

มาลิน  EV310024945TH  (สามเสนใน)

...................................................................................

12/10/2561

Nim express

ภาวนา-มนชิต  1601810043684  (ปัตตานี)

สุภาวดี  1601810043691  (กทม.)

ณัฐธยาน์  1601810043707  (ชัยนาท)

ณัฐธยาน์  1601810043714  (ชัยนาท)

บ.ฟาร์มาสมาย  1601810043721  (อุตรดิตถ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

อิสระ  EV310014149TH  (ปากดง)

ปัญญดา  EV310014152TH  (มหาสารคาม)

วีรยา  EV310014166TH  (ลี้)

ธณภค  EV310014170TH  (สำเหร่)

Sermsak  EV310014183TH  (น่าน)

สมบูรณ์  EV310014197TH  (ทัพทัน)

สวรส  EV310014206TH  (ดำเนินสะดวก)

บ.เบลเมกส์  EV31014210TH  (ศรีราชา)

.................................................................................................

11/10/2561

Nim express

อรอุษา  1601810041185  (ชัยนาท)

สุธิดา  1601810041208  (แพร่)

ร้านเภสัชญา  1601810041239  (ชัยนาท)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สำรวย  EV310027916TH  (ชลบุรี)

ชนิดา  EV310027920TH  (บางละมุง)

รัชนีวรรณ  EV310027933TH  (อ่างทอง)

พวงเพ็ญ EV310027947TH  (ตาคลี)

อิษยา  EV310027955TH  (จตุจักร)

เฟื่องนุช  EV310027964TH  (บึงสามพัน)

บ.อุยเฮง  EV310027978TH  (บางกอกน้อย)

อุทุมพร  EV310027981TH  (แปลงยาว)

สุภัทชา  EV310027995TH (ท่าตะโก)

เจนจิรา  EV310028001TH  (สรรคบุรี)

นภาพร  EV310028015TH  (วิเชียรบุรี)

ประวิทย์  EV310028029TH  (ลาดพร้าว)

.....................................................................................

10/10/2561

Nim express

จุฑาเพชร  1601810037911  (ชัยนาท)

ร้านทิพย์  1601810037980  (กำแพงเพชร)

ร้านพรศรี  1601810037959  (อุบลราชธานี)

รพ.เมืองนารายณ์  1601810038017  (ลพบุรี)

บจก.บุญอุปถัมภ์  1601810038055  (ชัยนาท)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ขวัญชนก  PC205881934TH  (อุตรดิตถ์)

วิสูตร  EV309992519TH  (หนองไผ่)

กุลธิดา  EV309992522TH  (หมื่นผ้ว)

อนงค์  EV309992536TH  (บ้านดู่)

กรรณิการ์  EV309992540TH  (สังขะ)

อำนาจ  EV309992553TH  (ทับคล้อ)

ไพศาล  EV309992567TH  (สรรคบุรี)

เฟื่องนุช  EV309992575TH  (บึงสามพัน)

ร้านนพดล  EV309992584TH  (เพชรบูรณ์)

ชฎากาญจน์  EV309992598TH  (ราษฎร์บูรณะ)

.......................................................................................

9/10/2561

Nim express

หทัยชนก  1601810034408  (ชัยนาท)

มณรัศ  1601810034446  (สิงห์บุรี)

ร้านยาโกแบด  1601810034460  (ชัยนาท)

ฐิติลักษณ์  1601810034538  (ชลบุรี)

ภาพินี  1601810034514  (ภูเก็ต)

ฐานิดา  1601810034576  (พะเยา)

สวรรยา  1601810034620  (ภูเก็ต)

ร้านพะเยา 1601810034651  (พะเยา)

สมพร  1601810034675  (สมุทรปราการ)

หมอสุธิดา  1601810034699 (แพร่)

อุษา  1601810034705  (กทม.)

บ้านรักษ์ยา  1601810034729  (อุตรดิตถ์)

บวรรัฐ  1601810034750  (กทม.)

เภสัชกรประวิทย์  1601810034644  (อุทัยธานี)

โอเซียน  1601810034507  (สุราษฎร์ธานี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.มาร์เก็ตติ้ง  RB663850566TH  (คลองจั่น)

สุพัชชา  PC205885848TH  (ศรีมหาโพธิ)

สมคิด  EV309997808TH  (เชียงคำ)

อานุช  EV309997811TH (ร้อยเอ็ด)

วราภรณ์  EV309997825TH  (เพ็ญ)

สุรเดช  EV309997839TH  (ชลบุรี)

สิรยา  EV309997842TH  (วัดสิงห์)

พิศอาภา  EV309997856TH  (บำเหน็จณรงค์)

สุพัตรา  EV309997860TH  (ลานสัก)

บ.เทอรูโม  EV309997873TH  (พระโขนง)

อำไพ  EV309997887Th  (เชียงกลาง)

ญาณิศา  EV309997895TH  (ภาษีเจริญ)

..........................................................................................  

8/10/2561

Nim express

เรไร  1601810029367  (ชลบุรี)

ร้านฟาร์มยา  1601810030110  (พิษณุโลก)

ร้านสุกฤษ  1601810030165  (ตาก)

พงษ์กานต์  1601810030202  (สุโขทัย)

ปันยาเภสัช  1601810030271 (เชียงใหม๋)

นริศรา 1601810030295  (อยุธยา)

จันทน์กระพ้อ  1601810030332  (เชียงใหม่)

ถนิตา  1601810030387  (ร้อยเอ็ด)

สุอร  1601810030073  (ตราด)

ชัญญา  1601810029381  (กทม.)

รุ่ง  1601810029435  (กทม.)

สุรพงศ์  1601810029589  (สงขลา)

วังม่วง  1601810029626  (สระบุรี)

พระพงศ์พันธุ์  1601810029640  (สมุทรปราการ)

ร้านยามีชีวา  1601810029695  (ฉะเชิงเทรา)

ป่าซาง  1601810029718  (ลำพูน)

ร้านทิพย์  1601810029749  (พิจิตร)

ณัฐธยาน์  1601810029763  (ชัยนาท)

เปี่ยมรักษ์  1601810029329  (กทม.)

หมอจุฬารัตน์  1601810029206  (นครพนม)

รพ.แกลง  1601810030011  (ระยอง)

รพ.ลับแล  1601810029855  (อุตรดิตถ์)

รพ.เมืองแกลงคลินิก  1601810029466  (ระยอง)

คลินิกแพทย์ฤทัยรัตน์  1601810029282  (ระยอง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

อดุลย์  EV310015952TH  (นครราชสีมา)

เกรียงศักดิ์  EV310015966TH  (วิเชียรบุรี)

ไพรินทร์  EV310015970TH  (ท่าตะโก)

ภควรรษ  EV310015983TH  (ราชดำเนิน)

จตุรภัทร  EV310015997TH  (ร้อยเอ็ด)

บัญชา  EV310016003TH  (คลองจั่น)

มุฑิตา  EV310016017TH  (ลพบุรี)

ประทีป  EV310016025TH  (ตะพานหิน)

พิศมัย  EV310016034TH  (ปทุมธานี)

...................................................................................

6/10/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

ฐิติพงษ์  EV309973205TH  (จันทบุรี)

ธีระพล  EV309973214TH  (นครพนม)

ร้านชาญ  EV309973228TH  (บางละมุง)

บ.โนโวไลฟ์  EV309973231TH  (ภาษีเจริญ)

สมชาย  EV309973245TH  (อ่างทอง)

อรอนงค์  EV309973259TH  (พัทลุง)

วิสูตร  EV309973262TH  (หนองไผ่)

สมบัติ  EV309973276TH  (สระบุรี)

ชุลีกร  EV309973280TH  (ลาดพร้าว)

บ.มาร์เก็ตติ้ง  EV309973293TH  (คลองจั่น)

บ.โรช  EV309973302TH  (จตุจักร)

.......................................................................................

5/10/2561

Nim express

เสริม  1601810021736  (สมุทรปราการ)

วรรณวิภา  1601810021644  (ชัยนาท)

วีณา  1601810021651  (ชลบุรี)

ไอแคร์คลินิก  1601810021682  (สมุทรปราการ)

หนึ่งฤทัย  1601810021712  (ระยอง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ภัทรานิษฐ์  RL891182355TH  (พะเยา)

วนิดา  RL891182364TH  (ราไวย์)

Masaki  EV309983171TH  (ลาดพร้าว)

อัฐฐลวดี  EV309983185TH  (อุทัยธานี)

วรวิทย์  EV309983199TH  (บางพลี)

ทนงศักดิ์  EV309983208TH  (กันทรลักษณ์)

ภูทัย  EV309983211TH  (แม่น้ำ)

ชลทิชา  EV309983225TH  (อ่าวอุดม)

มุทิตา  EV309983239TH  (อุดรธานี)

สุภาวดี  EV309983242TH  (ทับคล้อ)

จิราพร  EV309983256TH  (โพธาราม)

ทศพร  EV309983260TH  (จรเข้บัว)

ศศิธร  EV309983273TH  (ลาดยาว)

ธัญรัศ  EV309983287TH  (ปากเกร็ด)

อำไพรัตน์  EV309983295TH  (บำเหน็จณรงค์)

..............................................................................................

4/10/2561

Nim express

บจก.ฟาร์มาสมาย  1601810018316  (อุตรดิตถ์)

อรอุษา  1601810018293  (ชัยนาท)

กันยารัตน์  1601810018309  (ชลบุรี)

ร้านยาศิริฟาร์ม่า  1601810018330  (ชัยนาท)

อนงค์  1601810018279  (กทม.)

พลอยนภัส  1601810018255  (พิจิตร)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.เอช แอล พี  EV309978738TH  (จรเข้บัว)

บ.โอเร็กซ์  EV309978741TH  (นนทบุรี)

บ.เมดดิไฟว์  EV309978755TH  (คลองจั่น)

วีระชัย  EV309978769TH  (สงขลา)

ธวัชชัย  EV309978772TH  (บึงสามพัน)

มนัส  EV309978786TH  (บางนา)

นิภา  EV309978790TH  (กระบี่)

จตุรภัทร  EV309978809TH  (คลองหลวง)

สมลักษณ์  EV309978812TH  (สรรพยา)

น้ำมนต์  EV309978826TH  (อุทัยธานี)

การ์ตูน  EV309978830TH  (บางบัวทอง)

ไพศาล  EV309978843TH  (เลิงนกทา)

รภัสสา  EV309978857TH  (ชัยนาท)

ร้านโกแบด  EV309978865TH  (ชัยนาท)

หจก.หนึ่งเครื่องเรือน  EV309978874TH  (สงขลา)

ชลิดา  EV309978888TH  (บางปู)

รัชนีพร  EV309978891TH  (ดอยสะเก็ต)

เกตุชุดา  EV309978905TH  (มีนบุรี)

..........................................................................................

3/10/2561

Nim express

สุวดี  1601810013595  (หนองคาย)

สุคนธวุฒิ  1601810013564  (นครราชสีมา)

จุฑาเพชร  1601810013359  (ชัยนาท)

เอกราช  1601810013427  (ปทุมธานี)

ร้านยาโกแบด  1601810013458  (ชัยนาท)

ณรงค์  1601810013465  (ขอนแก่น)

ร้านทิพย์  1601810013519  (พิจิตร)

คลินิก NS  1601810013540  (อุทัยธานี)

นาฏจิต  1601810013496  (เพชรบูรณ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สายฝน  EV309969943TH  (สามพราน)

ฉวีวรรณ  EV309969957TH  (กันทรารมย์)

ธีรธาร  EV309969965TH  (อ่าวนาง)

สุทธืภัทร  EV309969974TH  (ทัพทัน)

สมพล  EV309969988TH  (บางละมุง)

วิสูตร  EV309969991TH  (หนองไผ่)

ไพลิน  EV309970005TH  (แม่สะเรียง)

.........................................................................................

2/10/2561

Nim express

บ.ไฟฟ้าหงษา  1601810009574  (น่าน)

ร้านสุกฤษ  1601810009604  (ตาก)

ร้านป่าซาง  1601810009635  (ลำพูน)

เภสัชประวิทย์  1601810009673  (อุทัยธานี)

วังม่วง  1601810009710  (สระบุรี)

วัชนี  1601810009741  (กทม.)

Ems ไปรษณีย์ไทย

 แม่ชีถวิล  RL891169354TH  (หนองเบน)

ชวนิศ  PC205883921TH  (พระประแดง)

เฟื่องนุช  EV309718755TH  (บึงสามพัน)

จิราพร  EV309718769TH  (โพธาราม)

ฤทัยรัตน์  EV309718772TH  (นครชัยศรี)

สุดารัตน์  EV309718786TH  (บางบัวทอง)

บจก.เมืองทอง  EV309718790TH  (วารินชำราบ)

โศรดา  EV309718809TH  (ศรีราชา)

กิตติมา  EV309718812TH  (โคกกลอย)

เชาวลิต  EV309718826TH  (สมุทรปราการ)

ศิวลี  EV309718830TH  (มีนบุรี)

ภัทรพล  VE309718843TH  (ดุสิต)

ดวงใจ  EV309718857TH  (พาน)

ดีอร  EV309718865TH  (คลองขลุง)

บ.โรช  EV309718874TH  (จตุจักร)

เบอร์ลิน  EV309718888TH  (พลับพลาไชย)

ชมภูนุช  EV309718891TH  (นครสวรรค์)

นลิน  EV309718905TH  (สมุทรปราการ)

โชติกา  EV309718914TH  (วังจันทร์)

นพรัตน์  EV309718928TH  (พระโขนง)

กิตติพศ  EV309718931TH  (พระโขนง)

อิษยา  EV309718945TH  (จตุจักร)

วาสนา  EV309718959TH   (วังน้ำเย็น)

ปิยนันท์  EV309718962TH  (หังหิน)

อนัญญา  EV309718976TH  (ยานนาวา)

...............................................................................

1/10/2561

Nim express

บ้านอุปกรณ์  1601810005750  (ชัยภูมิ)

ร้านยาโกแบด  1601810005361  (ชัยนาท)

ร้านซีเค  1601810005385  (พะเยา)

สุรีพร  1601810005446  (ชัยนาท)

นภาภรณ์  1601810005422  (ชลบุรี)

บ.เจ.เค  1601810005521  (สุรินทร์)

ร้าน ศ .เวชภัณฑ์  1601810005262  (เพชรบูรณ์)

ฟาสซิโน  1601810005316  (ชัยนาท)

ร้านซีเค  1601810005576  (พะเยา)

บ้านยาเวชภัณฑ์  1601810005668  (นนทบุรี)

พัชรินทร์  1601810005224  (ชลบุรี)

ภาวดี  1601810005484  (นครสวรรค์)

บจก.ทูสตาร์  1601810005620  (ภูเก็ต)

Ems ไปรษณีย์ไทย

วิมลรัตน์  PC205877515TH  (โพธาราม)

วิโรจน์  PC205877529TH  (ยานนาวา)

ประวิทย์  PC205877532TH  (ลาดหญ้า)

หจก.กษิบระ  EV309707307TH  (ปากเกร็ด)

จารุวรรณ  EV309707315TH  (กาฬสินธุ์)

ปัณวรรธน์  EV309707324TH  (บางบัวทอง)

เตือน  EV309707338TH  (โพธาราม)

รพ.จุฬารัตน์  EV309707341TH  (บางพลี)

ทิพรัตน์  EV309707355TH  (เลย)

บุญธรรม  EV309707369TH  (นครศรีธรรมราช)

....................................................................................

29/9/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

สมศรี  PC205877435TH  (ยานนาวา)

ปรียาดา  EV309705840TH  (บำเหน็จณรงค์)

จักรพงษ์  EV309705853TH  (โพนทอง)

เอกชนก  EV309705867TH  (นครศรีธรรมราช)

ดวงใจ  EV309705875TH  (พาน)

เภสัชกรประวิทย์  EV309705884TH  (บ้านไร่)

....................................................................................

28/9/2561

Nim express

จุฑานันท์  1601809093850  (บุรีรัมย์)

ยุพดี  1601809093904  (สิงห์บุรี)

จิรวัฒน์  1601809093898  (ชัยนาท)

สาริณี  1601809093881  (เชียงใหม่)

ร้านพรศรี  1601809093867  (อุบลราชธานี)

อำนวยเภสัช  1601809093874  (ระยอง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.มาร์เก็ตติ้ง  RL891166375TH  (คลองจั่น)

สุภาณี  EV309650409TH  (เสาไห้)

วีรดา  EV309712810TH  (สูงเนิน)

พรหมพร  EV309712823TH  (ทับกวาง)

ประสงค์  EV309712837TH  (แม่สาย)

สกลวิฑูธ์  EV309712845TH  (มโนรมย์)

นภาพร  EV309712854TH  (วิเชียรบุรี)

เกียรติศักดิ์  EV309712868TH  (ร้องเอ็ด)

สุปริยา  EV309712817TH  (บางกอกน้อย)

..........................................................................................

27/9/2561

Nim express

ร้านทิพย์เภสัช  1601809089853  (พิจิตร)

สิริพร  1601809089884  (นครสวรรค์)

ร้านยามีชีวา  1601809089907  (ฉะเชิงเทรา)

รพ.ด่ายซ้าย  1601809089921  (เลย)

ร้านทิพย์อุปกรณ์  1601809089983  (กำแพงเพชร)

ร้านเรืองวิทย์  1601809090064  (ตรัง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ณัชพิมพ์  EV309704566TH  (วิเชียรบุรี)

ดวงหทัย  EV309704570TH  (สีคิ้ว)

เพลินพิศ  EV309704583TH  (แกลง)

ราตรี  EV309704597TH  (หาดใหญ่)

บ.มาร์เก็ตติ้ง  EV309704606TH  (คลองจั่น)

ภัทรพล  EV309704610TH  (ดุสิต)

ลลิตา  EV309704623TH  (อรัญประเทศ)

กัมธร  EV309704637TH  (เพชรบุรี)

ธนิฏฐา  EV309704645TH  (สตึก)

ภูเมศ  EV309704654TH  (มโนรมย์)

กุมภวาปี  EV309704668TH  (กุมภวาปี)

นัดดาวรรณ  EV309704671TH  (ธัญบุรี)

อมรรัตน์  EV309704685TH  (โกรกพระ)

หจก.เมดิคอล  EV309704699TH  (เชียงใหม่)

ร้านราชวิถี  EV309704708TH  (บางกอกน้อย)

...........................................................................................

26/9/2561

Nim express

ร้านทิพย์เภสัช  1601809086258  (พิจิตร)

ร้านสุกฤษ  1601809086289  (ตาก)

สุขุมา  1601809086302  (อยุธยา)

จันทน์กระพ้อ  1601809086340  (เชียงใหม่)

Ems ไปรษณีย์ไทย

มัชฌิมา  RL891164330TH  (สมุทรปราการ)

วีรชา  EV309648215TH  (บ้านฉาง)

บ.มาร์เก็ตติ้ง  EV309648229TH  (คลองจั่น)

ประไพศรี  EV309648232TH  (บางรัก)

สงบ  EV309648246TH  (อ่อนนุช)

ประณต  EV309648250TH  (มุกดาหาร)

บ.ออมรอน  EV309648263TH  (จตุจักร)

วรรณา  EV309648277TH  (เขาบางแกรก)

พีระ  EV309648285TH  (วิเชียรบุรี)

กมลทิพย์  EV309648294TH  (จันทบุรี)

ไพรินทร์  EV309648303TH  (ท่าตะโก)

Sriracha  EV309648317TH  (ศรีราชา)

ธีรยา  EV309648325TH  (อ่อนนุช)

ยุภา  EV309648334TH  (ลี้)

ภัทรภรณ์  EV309648348TH  (รามอินทรา)

....................................................................................

25/9/2561

Nim express

ไพโรจน์  1601809081512  (กทม.)

อุไรวรรณ  1601809081543  (กทม.)

เภสัชกรประวิทย์  1601809081598  (อุทัยธานี)

 Ems ไปรษณีย์ไทย

อัญชิษฐา  RL891136912TH  (ฉะเชิงเทรา)

หสม.ธีระพานิช  EV309680989TH  (ลาดยาว)

บ.แอปคาร์  EV309680992TH  (นนทบุรี)

หจก.พีดีแอล  EV309681009TH  (สามเสนใน)

ไบโฟาร์ม  EV309681012TH  (พระโขนง)

ประพันธ์  EV309681026TH  (ลำลูกกา)

กิ่งกาญจน์  EV309681030TH  (จรเข้บัว)

บ.ไบร์วู้ด  EV309681043TH  (ราษร์บูรณะ)

โรงงานผลิตเวชภัณฑ์  EV309681057TH  (สามเสนใน)

บ.พาวเวอร์  EV309681065TH  (สามเสนใน)

บ.โนโวไลฟ์  EV309681074TH  (ภาษีเจริญ)

บ.ทีแมน  EV309681088TH  (บางขุนเทียน)

นวคุณ  EV309681091TH  (นครไทย)

ชุติเดช  EV309681105TH  (บางพลี)

มนัญญา  EV309681114TH  (บางบ่อ)

 บุญปลอด  EV309681128TH  (ควนขนุน)

พรพิมล  EV309681131TH  (หางน้ำสาคร)

ยุพาพิน  EV309681145TH  (ธัญบุรี)

พนารัตน์  EV309681159TH  (หางน้ำสาคร)

อานุช  EV309681162TH  (ร้อยเอ็ด)

ปพนวิช  EV309681180TH  (บางเลน)

ฐิดายุ  EV309681180TH  (ย่านตาขาว)

สุรศักดิ์  EV309681193TH  (นครพนม)

นิชินันท์  EV309681202TH  (ท่ามะกา)

อุไรพร  EV309681216TH  (แม่สอด)

เจนจิรา  EV309681220TH  (สรรคบุรี)

ณิชานันท์  EV309681233TH  (ราชดำเนิน)

หทัยรัตน์  EV309681247TH  (หลังสวน)

..................................................................................................