ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
23/06/2560
6551673
696854

  สินค้าของเรา

Track and trace เช็คสถานะพัสดุ 

  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx?lang=en

 

 

 https://www.nimexpress.com/web/p/

 

 http://www.iel.co.th/ 

23/6/2560

Nim express

ศูนย์ไตเทียม หมอจุฬารัตน์  1601706049653  (นครพนม)

สุทธิดา  1601706049707  (แพร่)

รพ.ธาตุพนม  1601706049684  (นครพนม)

Ems ไปรษณีย์ไทย

Mr.Bill  ER827004507TH  (คลองลาน)

มนภัทร  ER827004515TH  (จตุจักร)

อภิลักษณ์  ER827004524TH  (อุทัยธานี)

ณัฐพล  ER827004538TH  (บางนา)

วรายุทธ  ER827004541TH  (หาดใหญ่)

ไมตรี  ER827004555TH  (สมุทรสาคร)

พลวัฒน์  ER827004569TH  (ศรีมหาโพธิ)

กฤฎารัตน์  ER827004572TH  (บางละมุง)

กฤต  ER827004586TH  (ฝาง)

ภาษิต  ER827004590TH  (มีนบุรี)

ปรัชญา  ER827004609TH  (โพนพิสัย)

นันทนัช  ER827004612TH  (บางพลี)

กาญจนา  ER827004626TH  (ชัยนาท)

...........................................................................

22/6/2560

Nim express

สารินี  1601706046461  (เชียงใหม่)

สัมพันธ์  1601706046447  (กทม.)

กิติพงษ์  1601706046539  (หนองคาย)

รพ.โพนทอง  1601706046645 (ร้อยเอ็ด)

อาภร์ทิพย์  1601706046706  (ปทุมธานี)

ศูนย์ไตเทียมท่าบ่อ  1601706046140  (หนองคาย)

Ems ไปรษณีย์ไทย

จันทณี  PB476636040TH  (นครศรีธรรมราช)

เสาวภา  ER826999008TH  (ลานสัก)

อัฑฒ์ณภัชญ์  ER826999011TH  (ภาษีเจริญ)

จุฑามาศ  ER826999025TH  (ท่าใหม่)

มาริสา  ER826999039TH  (อ่อนนุช)

นิศารัตน์  ER826999042TH  (อ่อนนุช)

อาภาภรณ์  ER826999056TH  (ตราด)

พรพิมล  ER826999060TH  (คลองจันดี)

ศิรินทร์  ER826999073TH  (อ่าวอุดม)

จักรกฤษณ์  ER826999087TH  (พิษณุโลก)

วรุตม์  ER826999095TH  (น่าน)

ปราโมทย์  ER826999100TH  (วิเชียรบุรี)

นวลพรรณ  ER826999113TH  (รองเมือง)

สุทธาสินี  ER826999127TH  (อ่อนนุช)

จินตนา  ER826999135TH  (หนองบัวโคก)

พริมา  ER826999144TH  (รังสิต)

ดวงกมล  ER826999158TH   (อยุธยา)

ณัฐวัฒน์  ER826999175TH  (สามง่าม)

.............................................................................

21/6/2560

Nim express

สถาพร  1601706043712  (พิษณุโลก)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ชลิดา  ER826995828TH  (รองเมือง)

ผกาสินี  ER826995831TH  (ราไวย์)

จิรนุช  ER826995845TH  (สุไหงโกลก)

นิกูล  ER826995859TH  (สังขะ)

ภาสิตา  ER826995862TH  (บางรัก)

มานะ  ER826995876TH  (ปากเกร็ด)

ธณภค  ER826995880TH   (สำเหร่)

นาฏอนงค์  ER826995893TH  (บางพลี)

เปรมฤทัย  ER826995902TH  (ระยอง)

ยุทธพล  ER826995916TH  (มีนบุรี)

น้ำเพชร  ER826995920TH  (ชุมพลบุรี)

วริศรา  ER826995933TH  (จันทบุรี)

สวง  ER826995947TH  (เพชรบุรี)

ณัชชา  ER826995955TH  (ยานนาวา)

.........................................................................

20/6/2560

Nim express

สุนทรา  1601706041121  (นครสวรรค์)

สุรธรรม  1601706041176  (นครราชสีมา)

จารุวรรณ  1601706041213  (กำแพงเพชร)

Emsไปรษณีย์ไทย

สุภาธินี  RL314231974TH  (จตุจักร)

ศรินทิพย์  RL314231988TH  (บางปลาม้า)

ประวิทย์  PB476627873TH  (ลาดหญ้า)

วิรัช  PB476627887TH  (บางกรวย)

กานต์ธีรา  ER826990304TH  (พระโขนง)

จำรัส  ER826990318TH  (จรเข้บัว)

เด่อเฉียน  ER826990321TH  (กระทุ่มแบน)

ปิยะนุช  ER826990335TH  (ปากเกร็ด)

สิรยา ER826990349TH  (วัดสิงห์)

ณพวรรธณ์  ER826990352TH  (ยานนาวา)

พิฐชญา  ER826990366TH  (บางขุนเทียน)

พิชญ์สินี  ER826990370TH  (คลองหลวง)

พงษ์ลดา  ER826990383TH (เชียงใหม่)

เพ็ญนภา  ER826990397TH  (ดอยสะเก็ด)

นิตยา  ER826990406TH  (บ้านดู่)

สมศักดิ์  ER826990410TH  (ศรีสำโรง)

ณฐกร  ER826990423TH  (อุบลราชธานี)

จันทร์เพ็ญ ER826990437TH  (ดำเนินสะดวก)

...................................................................................

19/6/2560

Nim express

จุฑามาศ  1601706038008 (จันทบุรี)

สุรีย์  1601706037988  (กทม.)

สมคิด  1601706037940  (ตราด)

วลัยลักษณ์  1601706037926  (อยุธยา)

ปริวัฒน์  1601706037841  (อุบลราชธานี)

สุภาพรรณ  1601706037810  (เพชรบูรณ์)

ธนิดา  1601706037728  (ชลบุรี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ภรัณยา  RL314231206TH  (สันทราย)

นฏกร  RL314231210TH  (ลาดพร้าว)

ภัทรานิษฐ์  ER826976917TH  (ปทุมธานี)

พิราอร  ER826976925TH  (พระโขนง)

พิมพ์ภัทรา  ER826976934TH  (พนมสารคาร)

กัญจน์ธีรา  ER826976948TH  (สุวรรณภูมิ)

ธนัฐภรณ์  ER826976951TH  (ตาก)

บุณยนุช  ER826976979TH  (บ้านค่าย)

จันทิมา  ER826976982TH  (จรเข้บัว)

เกษสุดา  ER826976996TH  (บ้านกรวด)

พุทธชาติ  ER826977002TH  (มหาสารคาร)

กัญจนัฏ  ER826977016TH  (เชียงใหม่)

รติพร  ER826977020TH  (มีนบุรี)

อุไรวรรณ  ER826977064TH  (บ้านกรูด)

ฉัตรวรปวีณ์  ER826977078TH  (มีนบุรี)

นพรัตน์  ER826977081TH  (จรเขับัว)

มนัสวี  ER826977095TH  (บุรีรัมย์)

อชิณี  ER826977104TH  (ลาดพร้าว)

....................................................................

17/6/2560

Ems ไปรษณีย์ไทย

บจก.กนกไทย  PB476627595TH  (ขอนแก่น)

ทิน  ER826969054TH  (แม่ริน)

สิริวรรณ  ER826969068TH  (อ่อนนุช)

วิสูตร  ER826969071TH  (เกาะพะงัน)

กฤตยา  ER826969085TH  (ศรีราชา)

เอกรัฐ  ER826969099TH  (เชียงใหม่)

ธีราพร  ER826969108TH  (ภาษีเจริญ)

สุกัญญา  ER826969111TH  (พิษณุโลก)

..............................................................................

16/6/2560

Nim express

สุดใจ  1601706033614  (อุดรธานี)

ภัทรายุ  1601706033713  (สงขลา)

ณัชชา  1601706033782  (กทม.)

ฐิติรัตน์  1601706033836  (ชลบุรี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

นิธินันท์  ER826961912TH  (ท่ามะกา)

อนุสสร  ER826961930TH  (ปากเกร็ด)

รมณีย์บุญ  ER826961943TH  (จตุจักร)

โสภิตสุดา  ER826961957TH  (นครราชสีมา)

ทรงพล  ER826961965TH  (สมุทรปราการ)

จีรภัทร  ER826961974TH  (เชียงใหม่)

เตือนใจ  ER826961988TH  (สอง)

วัลลภรณ์  ER826961991TH  (เชียงใหม่)

เปรมฤทัย  ER826962008TH  (ระยอง)

............................................................................

15/6/2560

Nim express

กมลรัตน์  1601706031535  (ภูเก็ต)

สัมพันธ์  1601706031825  (กทม.)

รพ.ธาตุพนม  1601706031764  (นครพนม)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ทิพย์อันนา  ER826956991TH  (กะรน)

นิรุต  ER826957008TH  (ยานนาวา)

ธนพล  ER826957025TH  (แก่งคอย)

บุญเลิศ  ER826957039TH  (ปากเกร็ด)

ทัศนีวรรณ  ER826957042TH  (ด่านช้าง)

ไชยยศ  ER826957056TH  (สมุทรสาคร)

ลัดดาวัลย์  ER826957060TH  (ราษฏร์บูรณะ)

รุวิสา  ER826957073TH  (มีนบุรี)

วนิชา  ER826957087TH  (เกาะสมุย)

วัลศรี  ER826957095TH  (อุบลราชธานี)

อิสรารัชต์  ER826957100TH  (ปากเกร็ด)

นสินี  ER826957113TH  (พาน)

พงษ์ลดา  ER826957127TH  (เชียงใหม่)

สุภาธินี  ER826957135TH  (จตุจักร)

ภัทรามาศ  ER826957144TH  (วังสะพุง)

นพดล  ER826957158TH  (ปัตตานี)

ศุภลักษณ์  ER826957161TH  (บางปู)

เหมือนฝัน  ER826957175TH  (นนทบุรี)

วิจักส์  ER826957189TH  (นครปฐม)

ลักษณา  ER826957192TH  (สมุทรปราการ)

......................................................................................

14/6/2560

Nim express

วาริน  1601706029495  (นครราชสีมา)

จำปี  1601706029501  (กทม.)

มยุรี  1601706029433  (กทม.)

Emsไปรษณีย์ไทย

สุภาพร  ER826949307TH  (อ่อนนุช)

ฉันท์สินี  ER826949324TH  (รามอินทรา)

กัลยา  ER826949338TH  (เวียงชัย)

ศักรินทร์  ER826949341TH  (สตึก)

สุภัทชา  ER826949355TH  (ท่าตะโก)

สิริธิภา ER826949369TH  (ปากเกร็ด)

จิรดา  ER826949372TH  (สามเสนใน)

ดีอร  ER826949390TH  (คลองขลุง)

ปราณี  ER826949409TH  (ขอนแก่น)

ธันยมัย  ER826949412TH  (สามเสนใน)

วลัยพร  ER826949426TH  (คลองจั่น)

เนตรดาว  ER826949443TH  (ปราจีนบุรี)

ฟาร์รามินทร์  ER826949457TH  (นครไทย)

แจ่มจันทร์  ER826949465TH  (บางกระทุ่ม)

นิภาพร  ER826949474TH  (เขาสวนกวาง)

...............................................................................

13/6/2560

Nim express

อัศวิน  1601706026470  (กทม.)

Ems ไปรษณีย์ไทย

นิทัศน์  PB476627269TH  (รามอินทรา)

ปราโมทย์  ER826944605TH  (สุไหงโกลก)

ธันวา  ER826944619TH  (สุรินทร์)

นิติกร  ER826944622TH  (จตุจักร)

วราภรณ์  ER826944636TH  (โพธิ์ทอง)

อารยา  ER826944640TH  (ขอนแก่น)

เจริญ  ER826944653TH  (บางขุนเทียน)

บุญธรรม  ER826944667TH  (นครศรีธรรมราช)

กิตติยา  ER826944675TH  (พระโขนง)

ศิริทิพย์  ER826944684TH  (ลาดพร้าว)

ยุทธนา  ER826944698TH  (ภูเก็ต)

ศิริกานต์  ER826944707TH  (บางละมุง)

รัชดาถรณ์  ER826944715TH  (อุดรธานี)

ดวงนภา  ER826944724TH  (บัวใหญ่)

ลือเรือง  ER826944738TH  (นครปฐม)

บุญศรี  ER826944755TH  (กันทรลักษ์)

บุศรินทร์  ER826944769TH  (นาแห้ว)

อรณี  ER826944786TH  (สามเงา)

บุหงา  ER826944786TH  (บรรพตพิสัย)

ปัณณฑัต  ER826944790TH  (นาดี)

สุธาสินี  ER826944809TH  (ถลาง)

วัลลภ  ER826944812TH  (ภูเขียว)

...............................................................................

12/6/2560

Nim express

จิรภา  1601706024285  (กทม.)

อุษา  1601706024421  (กทม.)

น้ำฝน  1601706024452  (ชลบุรี)

ชวิศา  1601706024513  (ภูเก็ต)

พัชรินทร์  1601706024551  (นนทบุรี)

รุ่ง  1601706024612  (กทม.)

Ems ไปรษณีย์ไทย

นรธิป  PB476627215TH  (ชัยภูมิ)

เอกศักดิ์  ER826937082TH  (โนนสูง)

อะนาเตอร์  ER826937096TH  (บางกอกน้อย)

สุภัชชา  ER826937105TH  (วิเชียรบุรี)

ยุพาพิน  ER826937119TH  (ธัญบุรี)

พัชราวลัย  ER826937122TH  (สีลม)

เมธาวี  ER826937136TH  (จตุจักร)

wipakorn  ER826937140TH  (บางขุนเทียน)

ณัฐพล  ER826937153TH  (สามเสนใน)

ทิพวรรณ  ER826937167TH  (หนองจิก)

ไพรัตน์  ER826937184TH  (ปทุมธานี)

พิมพ์กมล  ER826937198TH  (คลองจั่น)

เสาวนีย์  ER826937207TH  (หลักสี่)

วาสิฏฐี  ER826937215TH  (ลำลูกกา)

ปรียา  ER826937241TH  (นครปฐม)

สุพัฒพงษ์  ER826937255TH  (หัวหิน)

ทนง  ER826937269TH  (สมุทรปราการ)

พรพิมล  ER826937272TH  (คลองจันดี)

...........................................................................