ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
16/08/2561
10174407
871284

  สินค้าของเรา

Track and trace เช็คสถานะพัสดุ 

  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx?lang=en

 

 

 https://www.nimexpress.com/web/p/

 

 http://www.iel.co.th/ 

16/8/2561

Nim express

พญ.วิมลรัตน์  1601808048592  (น่าน)

พญ.วรรณวิภา  1601808048578  (ชัยนาท)

ณัฐธยาน์  1601808048554  (ชัยนาท)

ร้านกอล์ฟโมบาย  1601808048530  (เชียงราย)

Ems ไปรษณีย์ไทย

15/8/2561

Nim express

กฤษฎารัตน์  1601808044822  (ชลบุรี)

ร้านพอเพียง  1601808044846  (ลพบุรี)

สุชาดา  1601808044877  (กทม.)

จันทน์กระพ้อ  1601808044891  (เชียงใหม่)

ร้านซีเอส  1601808044693  (สุพรรณบุรี)

โดมทองคลินิก  1601808044723  (เชียงใหม่)

ภัทรายุ  1601808044945  (สงขลา)

สุธิดา  1601808044976  (แพร่)

Ems ไปรษณีย์ไทย

พิมพัชร  PC205845849TH  (ทุ่งสง)

ขวัญชนก  PC205845852TH  (อุตรดิตถ์)

ณัชชา  ET567782047TH  (ยานนาวา)

สายฝน  ET567782055TH  (สามพราน)

กุมภวาปี  ET567782064TH  (กุมภวาปี)

อรนุช  ET567782078TH  (ชลบุรี)

ร้านยาณภัคอร  ET567782081TH  (บัวใหญ่)

วฤณดา  ET567782095TH  (ตลิ่งชัน)

.............................................................................................

14/8/2561

NIm express

บจก.มหาจักร  1601808041920  (นนทบุรี)

บจก.มหาจักร  1601808041890  (นนทบุรี)

ร้านพะเยา  1601808041913  (พะเยา)

รพ.เมืองนารายณ์  1601808041852  (ลพบุรี)

คุณากร  1601808041876  (กทม.)

ร้าน ศ.เวชภัณ์  1601808041838  (เพชรบูรณ์)

กฤษณ์  1601808041814  (ขอนแก่น)

ร้านซีเค  1601808041616  (พะเยา)

ธันวาวุธ  1601808041586  (อุดรธานี)

นพ.อนวัช  1601808041739  (อุทัยธานี)

อุทัยวรรณ  1601808041432  (สมุทรสาคร)

สุชาพร  1601808041784  (นนทบุรี)

ร้านนพดล  1601808041463  (เพชรบูรณ์)

วัชณี  1601808041654  (กทม.)

รัญญา  1601808041647  (กทม.)

ยุพดี  1601808041517  (สิงห์บุรี)

พญ.รัชนีพร  1601808041531  (เพชรบูรณ์)

ร้าน ศ.เวชภัณฑ์  1601808041579  (เพชรบูรณ์)

ณภัสสร  1601808041685  (สระบุรี)

เภสัชประวิทย์  1601808041487  (อุทัยธานี)

ท่าวังผา  1601808041791  (น่าน)

รพพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  1601808041722  (หนองคาย)

รพ.ลับแล  1601808041760  (อุตรดิตถ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

นิตยา  PC205861461TH  (สมุทรปราการ)

วรวิทย์  ET567749103TH  (บางพลี)

อุทุมพร  ET567749117TH  (วิเศษชัยชาญ)

มนชิดา  ET567749125TH  (สุรินทร์)

จิราวรรณ  ET567749134TH  (กระบี่)

ฮูเส็น  ET567749148TH  (รัตภูมิ)

สุพาพร  ET567749151TH  (บางนา)

ร้านฟาร์ม่าชัวร์  ET567749165TH  (อ่อนนุช)

วราภรณ์  ET567749179TH  (เพ็ญ)

ธวัชชัย  ET567749182TH  (บึงสามพัน)

จุไรรัตน์  ET567749196TH  (สงขลา)

ธนาพร  ET567749205TH  (ท่าใหม่)

TCS-RDG  ET567749219TH  (เชียงใหม่)

....................................................................................

13/8/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุรศักดิ์  RL890495803TH  (เลย)

โศรดา  ET567745543TH  (ศรีราชา)

เดือนฉาย  ET567745557TH  (สมุทรสาคร)

สิริฑาภรณ์ ET567745565TH  (แม่สอด)

กมลรัตน์  ET567745574TH  (วัดสิงห์)

ร้านสุกฤษ  ET567745588TH  (แม่สอด)

ร้านเภสัช  ET567745591TH  (นครศรีธรรมราช)

กิติพงศ์  ET567745605TH  (สุพรรณบุรี)

.............................................................................................

11/8/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

กฤษณะ  ET567744344TH  (อุตรดิตถ์)

รัชดาภรณ์  ET567744358TH  (อุดรธานี)

ภัทรพล  ET567744361TH  (สมุทรปราการ)

ทิวา  ET567744375TH  (ตาก)

สุภาภรณ์  RL890495264TH  (พัทลุง)

......................................................................................

10/8/2561

Nim express

รวีโรจน์  1601808033390  (นครราชสีมา)

ร้านยามีชีวา  1601808033314  (ฉะเชิงเทรา)

วังม่วง  1601808033345  (สระบุรี)

ร้านสุกฤษ  1601808033413  (ตาก)

ขนิษฐา  1601808033291  (ชลบุรี)

วิสันต์  1601808033420  (ศรีสะเกษ)

เกศกมล  1601808033475  (เพชรบุรี)

เยาวรีย์  1601808033499  (สุรินทร์)

จันทร์กระพ้อ  1601808033482  (เชียงใหม่)

เรไร  1601808033451  (ชลบุรี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุพัชชา  PC205861268TH  (ศรีมหาโพธิ)

ปนัดดา  RL890234873TH  (หนองหญ้าปล้อง)

ทิพรัตน์  ET567742309TH  (เลย)

กฤติณา  ET567742312TH  (สมุทรสงคราม)

ณิชกานต์  ET567742326TH  (อุบลราชธานี)

อรอุษา  ET567742330TH  (สุวรรณภูมิ)

จิรวัฒน์  ET567742343TH  (วัดสิงห์)

ชมนาด  ET567742357TH  (ระยอง)

วิทยา  ET567742365TH  (ดอนตูม)

ยุพา  ET567742374TH  (ขอนแก่น)

ศูนย์ไตเทียม  ET567742388TH  (แกลง)

ธนัชชา  ET567742391TH  (คลองจั่น)

ฤทัยรัตน์  ET567742405TH  (ระยอง)

ระวินันธ์  ET567742414TH  (จตุจักร)

ณัฐชา  ET567742428TH  (บึงสามพัน)

วราพร  ET567742431TH  (บางมูลนาก)

..............................................................................

9/8/2561

Nim express

ร้านบัวตอง  1601808030269  (น่าน)

ร้านสุกฤษ  1601808030252  (ตาก)

ณัฐธยาน์  1601808030245  (ชัยนาท)

อังศณี  1601808030283  (นนทบุรี)

ร้านทรุครุ  1601808030306  (กทม.)

อรอุษา  1601808030313  (ชัยนาท)

บ้านยาเวชภัณฑ์  1601808030320  (นนทบุรี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

นักรบ  RL890233855TH  (เวียงสา)

นพชัย  ET463674486TH  (หางดง)

พิสิฏฐ  ET463674490TH  (ชลบุรี)

สักรินทร์  ET463674509TH  (ฉะเชิงเทรา)

ปริยานุช  ET463674512TH  (ลาดกระบัง)

นิรันดร์  ET463674526TH  (นครราชสีมา)

ดีอร  ET463674530TH  (คลองขลุง)

กัญญา  ET463674543TH  (กระบุรี)

พระวิชิต  ET463674557TH  (อุทัยธานี)

ปณิธิญา  ET463674565TH  (เขาบางแกรก)

ประสงค์  ET463674574TH  (แม่สาย)

วิศรุต  ET463674588TH  (สำเหร่)

............................................................................................

8/8/2561

Nim express

ตะวัน  1601808026408  (ตาก)

ศิวธร  1601808026422  (กทม.)

กันยารัตน์  1601808026446  (ชลบุรี)

จันทร์จิรา  1601808026453  (ภูเก็ต)

ศิริรัตน์  1601808026491  (เชียงใหม่)

Ems ไปรษณีย์ไทย

เกษร  PC205845676TH  (ศรีสำโรง)

บัญชา  RL890238518TH  (คลองจั่น)

ธีระศักดิ์  ET567722114TH  (ภูเก็ต)

รัตนา  ET567722128TH  (พระประแดง)

ประวิทย์  ET567722131TH  (ลาดพร้าว)

ไพลิน  ET567722145TH  (แม่สะเรียง)

นรินทร์  ET567722159TH  (นครหลวง)

กุลธิดา  ET567722162TH  (หมื่นแผ้ว)

ศิรินภา  ET567722176TH  (ลาดพร้าว)

รัตนา  ET567722180TH  (ขอนแก่น)

ศรินทร์รัตน์  ET567722193TH  (อุบลราชธานี)

คมิก  ET567722202TH  (ขอนแก่น)

นฤมล  ET567722216TH  (ท่าตะโก)

ศริยา  ET567722220TH  (สัตหีบ)

....................................................................................

7/8/2561

Nim express

ร้านยาทิพย์เภสัช  1601808022653  (พิจิตร)

รินนภาภรณ์  1601808022455  (ชัยภูมิ)

สิริพร  1601808022417  (นครสวรรค์)

พัชรินทร์  1601808022394  (นนทบุรี)

เภสัชกรประวิทย์  1601808022387  (อุทัยธานี)

ณัฐธยาน์  1601808022370  (ชัยนาท)

กัญญา  1601808022363  (ชลบุรี)

ศิรยาคลินิก  1601808022424  (ชลบุรี)

ร้านทิกเกอร์  1601808022325  (ชัยภูมิ)

ร้านพรศรี  1601808022356  (อุบลราชธานี)

ร้าน ศ เวชภัณฑ์  1601808022462  (เพชรบูรณ์)

หจก.โรงสีหล่มสัก  1601808022622  (เพชรบูรณ์)

เมืองแกลงคลินิก  1601808022646  (ระยอง)

รพ.แกลง  1601808022585  (ระยอง)

ฤทัยรัตน์  1601808022561  (ระยอง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สมคิด  ET463671595TH  (บางกอกน้อย)

ยุภา  ET463671604TH  (ลี้)

Gatang  ET463671618TH (ไร่ขิง)

ฐิติรัตน์  ET463671621TH  (ยางชุมน้อย)

ธานี  ET463671635TH  (ชุมแสง)

พานุ  ET463671649TH  (สัตหีบ)

ฐิดายุ  ET463671652TH  (ย่านตาขาว)

อภิษฎา  ET463671666TH  (นางรอง)

ปอรพรรณ  ET463671670TH  (ตลิ่งชัน)

กมลรัตน์  ET463671683TH  (วัดสิงห์)

ชญานุช  ET463671697TH  (สกลนคร)

มัณฑนา  ET463671706TH  (รังสิต)

Supornluk  ET463671710TH  (พระโขนง)

เปรมใจ  ET463671723TH  (ปลวกแดง)

อัฟไรท์  ET463671737TH  (บางพลี)

เพ็ญศิริ  ET463671745TH  (นนทบุรี)

ฐิตาภรณ์  ET463671754TH  (ตาก)

.....................................................................................

6/8/2561

Nim express

ร้านพะเยา  1601808018342  (พะเยา)

ร้านยามีชีวา  1601808018359  (ฉะเชิงเทรา)

สุรีพร  1601808018236  (ชัยนาท)

อาทิตยา  1601808018229  (สระบุรี)

จุฑาเพชร  1601808018205  (ชัยนาท)

ไพศาล  1601808018199  (กทม.)

บ้านรักฟัน  1601808018267  (ชลบุรี) 

จิรวัฒน์  1601808018281  (ชัยนาท)

ธนิดา  1601808018311  (ชลบุรี)

โดมทองคลินิก  1601808018243  (เชียงใหม่)

ร้านสุกฤษ  1601808018335  (ตาก)

หทัยชนก  1601808018069  (ชัยนาท)

บจก.บุญอุปถัมภ์  1601808018106  (ชัยนาท)

ณัฏฐิรา  1601808018151  (ชัยนาท)

บ้านรักษ์ยา  1601808018083  (อุตรดิตถ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ประวิทย์  PC205865004TH  (ลาดหญ้า)

สุพัชชา  PC205865018TH  (ศรีมหาโพธิ)

วิธัญญา  RL890222212TH  (จอมบึง)

มนัชญา  RL890222226TH  (สุพรรณบุรี)

วรารัตน์  ET463650365TH  (กาญจนบุรี)

บจก.เอ็น  ET463650374TH  (นครราชสีมา)

ดาริกา  ET463650388TH  (ห้วยยอด)

พัสวี  ET463650391TH  (นครพนม)

รชนา  ET463650405TH  (คลองจั่น)

ร้านศูนย์ยา  ET463650414TH  (สงขลา)

ร้านคลังหมอยา  ET463650428TH  (ลำลูกกา)

กนกพัชร์  ET463650431TH  (พุทไธสง)

นพดล  ET463650445TH  (เพชรบูรณ์)

สิริยากร  ET463650459TH  (มหาสารคาม)

พาฝัน  ET463650462TH  (ลาดกระบัง)

...........................................................................................

4/8/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

มงคล  PC205869156TH  (มีนบุรี)

วัลลภา  ET463659081TH  (ศรีสะเกษ)

บ.เจนเนอรัล  ET463659095TH  (จตุจักร)

ยุภาพร  ET463659104TH  (วิเชียรบุรี)

พิททาคลินิก  ET463659118TH  (ชัยนาท)

จิรวัฒน์  ET463659121TH  (วัดสิงห์)

เดชาฟาร์มาซี  ET463659135TH  (เชียงใหม่)

วาสนา  ET463659149TH  (คลองลาน)

ณรงค์  ET463659152TH  (ขอนแก่น)

ขนิษฐา  ET463659166TH  (บางแสน)

..............................................................................................

3/8/2561

Nim express

ร้านยาโกแบด  1601808011213  (ชัยนาท)

ณิชาภัทร  1601808011206  (กทม.)

จันทน์กระพ้อ  1601808011190  (เชียงใหม่)

กมลรัตน์  1601808011183  (ชัยนาท)

ตี๋  1601808011114  (กาญจนบุรี)

ร้านสุกฤษ  1601808011169  (ตาก)

ร้านพรศรี  1601808011145  (อุบลราชธานี)

กีรณา  1601808011060  (จันทบุรี)

ร้านรุ่งเรือง  1601808011084  (เลย)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บวรรัฐ  ET463652928TH  (คลองจั่น)

สิริยา  ET463652931TH  (วัดสิงห์)

ขจรศักดิ์  ET463652945TH  (ปากเกร็ด)

ระพีพรรณ  ET463652959TH  (ฉะเชิงเทรา)

ภัคภิญญา  ET463652962TH  (สำเหร่)

ร้านสวยในซอย  ET463652976TH  (สกลนคร)

นันทพร  ET463652980TH  (ประตูน้ำพระอินทร์)

มนชิต  ET463652993TH  (อู่ทอง)

...........................................................................................  

2/8/2561

Nim express

สุธิดา  1601808007407  (แพร่)

บจก.มินิบัค  1601808007445  (กทม.)

กุลนันท์  1601808007452  (ร้อยเอ็ด)

ธนินี  1601808007469 (กทม.)

บจก.ลาโบตรอน  1601808007506 (กทม.)

อาภาณ์ทิพย์  1601808007520  (ปทุมธานี)

ยุพดี  1601808007537  (สิงห์บุรี)

ร้าน CK  1601808007377  (พะเยา)

Ems ไปรษณีย์ไทย

วราพร  ET463614598TH  (บางมูลนาก)

ศุจิรา  ET463614607TH  (บางขุนเทียน)

นพดล  ET463614615TH  (บางนา)

สมโชค  ET463614624TH  (หนองหิน)

กมลทิพย์  ET463614638TH  (จันทบุรี)

อารี  ET463614641TH  (สามเสนใน)

บจก.เมืองทอง  ET463614655TH  (วารินชำราบ)

หมอราเมศ  ET463614669TH  (จันทบุรี)

ไสว  ET463614672TH  (ไทรงาม)

พรประภา  ET463614686TH  (สมุทรปราการ)

ชฎากาญจน์  ET463614690TH  (ราษฎร์บูรณะ)

..........................................................................................

1/8/2561

Nim express

เสริม  1601808004079  (สมุทรปราการ)

จิรวัฒน์  1601808004109  (ชัยนาท)

สมพร  1601808004123  (สมุทรปราการ)

สาริณี  1601808004130  (เชียงใหม่)

ร้านหมอยาทุ่งนา  1601808004154  (อุทัยธานี)

บ้านอุปกรณ์การแพทย์  1601808004178  (ชัยภูมิ)

บจก.มาร์เก็ตติ้ง  1601808004239  (กทม.)

ปฐมกร  1601808004192  (บุรีรัมย์)

ท่าวังผา  1601808004017  (น่าน)

Ems ไปรษณีย์ไทย

เจษฎา  PC205845336TH  (ยานนาวา)

อรวรรณ  ET463634181TH  (หลักสี่)

อมรรัตน์  ET463634195TH  (โกรกพระ)

น้อมจิตร  ET463634204TH  (ศรีบุญเรือง)

วงจันทร์  ET463634218TH  (วานรนิวาส)

ออด  ET463634221TH  (ระยอง)

ทิพรัตน์  ET463634235TH  (เลย)

ติก  ET463634249TH  (ไพศาลี)

เบญจวรรณ  ET463634252TH  (บางนา)

ศิริวรรณ  ET463634266TH  (ยานนาวา)

อนัญญา  ET463634270TH  (ยานนาวา)

....................................................................................

31/7/2561

Nim express

วังทองโอสถ  1601807084249  (สระบุรี)

ฐปนี  1601807084119  (นครศรีธรรมราช)

ร้านนภาภรณ์  1601807084041  (ตาก)

เภสัชกรประวิทย์  1601807083921  (อุทัยธานี)

วังม่วงโอสถ  1601807083983  (สระบุรี)

จุฑามาศ  1601807084003  (กทม.)

หมอราเมศ  1601807084034  (จันทบุรี)

บัลลังก์  1601807083853  (แม่ฮ่องสอน)

ร้านบูรพา  1601807084133  (นครศรีธรรมราช)

อรอุษา  1601807084164  (ชัยนาท)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุปรียา  ET463610446TH  (บางพลี)

นัดดาวรรณ  ET463610450TH  (ธัญบุรี)

อภิญญา  ET463610463TH  (บางซื่อ)

มนัสวี  ET463610477TH  (จรเข้บัว)

ฐิตาภร  ET463610485TH  (อ่าวอุดม)

กรรณิกา  ET463610494TH  (บางขุนเทียน)

บ.อัพไรท์  ET463610503TH  (บางพลี)

จิตพิสุทธิ์  ET463610517TH  (ลาดหลุมแก้ว)

ปั่น  ET463610525TH  (สอง)

พิชญ์ชญา  ET463610534TH  (หนองจอก)

กมลวรรณ  ET463610548TH  (บางรัก)

เบญจมาศ  ET463610551TH  (พนมไพร)

สำรวย  ET463610565TH  (บางบ่อ)

โสภิตา  ET463610579TH  (แม่สาย)

ศศิธร  ET463610582TH  (ลาดยาว)

ร้านแสนสิริ  ET463610596TH  (น้ำยืน)

พัชรินทร์  ET463610605TH  (อุตรดิตถ์)

................................................................................

30/7/2561

NIm express

สุรีพร  1601807080296  (ชัยนาท)

คลังยา 2  1601807080326  (อยุธยา)

อัังสนา  1601807080333  (ลำปาง)

ร้านป่าซาง  1601807080340  (ลำพูน)

วรวุฒิ  1601807080357  (สระแก้ว)

ร้านสุกฤษ  1601807080364  (ตาก)

นพ.อภิลักษณ์  1601807080371 (อุทัยธานี)

รพ.ด่ายซ้าย  1601807080395  (เลย)

จันเสน  1601807080401  (นครสวรรค์)

บจก.สิทธิพร  1601807080418  (หนองคาย)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บจก.สว่างโอสถ  RL890210276TH  (นครศรีธรรมราช)

สุชาติ  ET463607416TH  (ละไม)

พรรณิภา  ET463607420TH  (นครหลวง)

พิมพ์ใจ  ET463607433TH  (อุตรดิตถ์)

ชลทิชา  ET463607447TH  (อ่าวอุดม)

ร้านเมืองทอง  ET463607455TH  (วารินชำราบ)

วิชชุลดา  ET463607464TH  (บางละมุง)

สุภัชญา  ET463607478TH  (สิงห์บุรี)

กนกพรรณ  ET463607481TH  (ละงู)

วิภา  ET463607495TH  (ศรีราชา)

อรนภา  ET463607504TH  (ปากท่อ)

................................................................................

28/7/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

สนง.เทศบาลชุมแสง  RL890193198TH  (ชุมแสง)

นพดลเภสัช  ET463586407TH  (เพชรบูรณ์)

กัญญาณัฐ  ET463586415TH  (บางขุนเทียน)

......................................................................................