ภาษา : ไทย
  

   เช็คสถานะพัสดุ  เกี่ยวกับเรา

สถิติของเว็บไซต์
03/01/2556
20/07/2561
9976958
864075

  สินค้าของเรา

Track and trace เช็คสถานะพัสดุ 

  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx?lang=en

 

 

 https://www.nimexpress.com/web/p/

 

 http://www.iel.co.th/ 

20/7/2561

Nim express

วังม่วง  1601807060335  (สระบุรี)

ร้านกอล์ฟโมบาย  1601807060274  (เชียงราย)

ประภัสสร  1601807060137  (กำแพงเพชร)

ประภาวดี  1601807060182  (กทม.)

ประวีณ  1601807060229  (นนทบุรี)

ร้านเอ็น.พี  1601807060243  (เชียงใหม่)

กมลรัตน์  1601807060304  (ภูเก็ต)

Ems ไปรษณีย์ไทย

19/7/2561

Nim express

ร้านทิพอุกรณ์  1601807057168  (กำแพงเพชร)

ร้าน ศ เวชภัณ์  1601807057021  (เพชรบูรณ์)

ประภัสสร  1601807057052  (กำแพงเพชร)

วิภาพร  1601807057120  (กทม.)

ร้านสุกฤษ  1601807056734  (ตาก)

ร้านยามีชีวา  1601807056772  (ฉะเชิงเทรา)

จิรวัฒน์  1601807056789  (ชัยนาท)

บุญเรือน  1601807056826  (นครสวรรค์)

ณัฐธยาน์  1601807056901  (ชัยนาท)

ร้านศิริฟาร์ม่า  1601807056932  (ชัยนาท)

รพ.บ้านไผ่  1601807056871  (ขอนแก่น)

Ems ไปรษณีย์ไทย

Hongsa  RL890164395TH  (น่าน)

สรายุทธ  ET461607064TH  (บางปู)

สายฝน  ET461607078TH  (สามพราน)

กุมภวาปี  ET461607081TH  (กุมภวาปี)

จิราพร  ET461607095TH  (โพธาราม)

ปรียาดา  ET461607104TH  (บำเหน็จณรงค์)

ลัดดาวัลย์  ET461607118TH  (ลาดกระบัง)

กีรณา  ET461607121TH  (จันทบุรี)

แม่หนูเจียว  ET461607135TH  (บ้านตุง)

สุนทรี  ET461607149TH  (ลาดพร้าว)

ศริยา  ET461607152TH  (สัตหีบ)

................................................................................

18/7/2561

Nim expres

จันทน์กระพ้อ  1601807053535  (เชียงใหม่)

วิไลรัตน์  1601807053573  (อยุธยา)

ป่าซาง  1601807053580  (ลำพูน)

ร้านชูตสปอร์ต  1601807053610  (เชียงใหม่)

จุฑาเพชร  1601807053627  (ชัยนาท)

นพ.พงษ์กานต์  1601807053641  (สุโขทัย)

บจก.โอเชียน  1601807053665  (สุราษฏร์ธานี)

ร้านพรศรี  1601807053559  (อุบลราชธานี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ลักษณาวัลย์  RL890163545TH  (ปากน้ำชุมพร)

พรวรินทร์  PC205860435TH  (คลองลาน)

ฟาริดา  ET461634056TH  (ท่าสองยาง)

ประไพ  ET461634060TH  (ท่าฉาง)

พีรนันท์  ET461634073TH  (สุรินทร์)

จุลภาค  ET461634087TH  (มะขาม)

สุภัชชา  ET461634095TH  (ท่าตะโก)

หจก.อรุณนันท์  ET461634100TH  (พัทลุง)

พัชรา  ET461634113TH  (รองเมือง)

นัทธพงศ์  ET461634127TH  (ปลวกแดง)

เพ็ญศรี  ET461634135TH  (บางหใญ่)

รัชนีพร  ET461634144TH  (ดอยสะเก็ต)

เกรียงศักดิ์  ET461634158TH  (วิเชียรบุรี)

พิษณุ  ET461634161TH  (เชียงใหม๋)

ชรัตย์  ET461634175TH  (สัตหีบ)

.............................................................................

17/7/2561

Nim express

เภสัชกรณ์ประวิทย์  1601807049255  (อุทัยธานี)

ร้านยาโกแบด  1601807049460  (ชัยนาท)

วรัญญา  1601807049514  (กทม.)

ร้านเจริญอุปกรณ์  1601807049545  (นครพนม)

ปฏิมาวดี  1601807049576  (มหาสารคาม)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ขวัญชนก  PC205862232TH  (อุตรดิตถ์)

สุกัญญา  RL890169415TH   (ท่าตะโก)

ศุภลักษณ์  ET461622716TH  (บางละมุง)

ดวงใจ  ET461622720TH  (ชลบุรี)

ศริรัตน์  ET461622733TH  (บ้านไผ่)

ณัฐวัฒน์  ET461622747TH  (หนองใหญ่)

วารุณี  ET461622755TH  (ท่าบุญมี)

ภสุ  ET461622764TH  (ขอนแก่น)

ณภัทรตา  ET461622778TH  (บุรีรัมย์)

ศรันยา  ET461622781TH  (คลองจั่น)

หจก.เมดิคอล  ET461622795TH  (เชียงใหม่)

ละม่อน  ET461622804TH  (สตึก)

กมลรัตน์  ET461622818TH  (วัดสิงห์)

นภาพร  ET461622821TH  (รังสิต)

..................................................................................

16/7/2561

Nim express

วรรณวิภา  1601807046407  (ชัยนาท)

บจก.ไฟฟ้าหงษา  1601807046438  (น่าน)

สุขุมา  1601807045721  (อยุธยา)

นฤมล  1601807045738  (พิษณุโลก)

อัครภูมิ  1601807045936 (ชัยนาท)

บจก.อเมริกาน่า  1601807045998  (กทม.)

มด  1601807045837   (กทม.)

ชลธิชา  1601807045868  (ภูเก็ต)

บจก.เจ.เค  1601807045905  (สุรินทร์)

เยาวลักษณ์  1601807045790  (กทม.)

TM Clinic  1601807045813  (กทม.)

ร้านสุกฤษ  1601807045776  (ตาก)

นลิน  1601807045752  (สมุทรปราการ)

เสรี  1601807046049  (ชัยภูมิ)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุพัชชา  PC205858533TH  (ศรีมหาโพธิ)

ร้านศิริฟาร์ม่า  ET461599986TH  (หันคา)

ทศพร  ET461599990TH  (จรเข้บัว)

สุดธิศักดิ์  ET461600004TH  (พุทธมณฑล)

สมศรี  ET461600018TH  (พลับพลาไชย)

กรรณิการ์  ET461600021TH  (สังขะ)

ศรินธรณ์  ET461600035TH  (บ้านโคก)

ชัญญา  ET461600049TH  (จรเข้บัว)

จารุวรรณ  ET461600052TH  (แม่สอด)

ดนัยพงษ์  ET461600066TH  (บางบัวทอง)

.......................................................................................

14/7/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุธิษา  ET461568578TH (ทุ่งสง)

จตุพร  ET461568581TH  (บางกอกน้อย)

วรานันท์  ET461568595TH  (ลาดพร้าว)

รพ.สัตว์สิทธิศักดิ์  ET461568604TH  (ชัยภูมิ)

สุดารัตน์  ET461568618TH  (บางบัวทอง)

อังศณี  ET461568621TH  (ปากเกร็ด)

.........................................................................................

13/7/2561

Nim express

ร้านรุ่งเรือง  1601807039195  (เลย)

สุชาดา  1601807039034  (กทม.)

ธิราภรณ์  1601807039089  (กทม.)

หจก.ประกายพรรณ  1601807039140  (ลำพูน)

ตั้งเอี่ยมกรุ๊ป  1601807039263  (สุรินทร์)

คลังยา2  1601807039294  (อยุธยา)

ตริยาภา  1601807039324  (สุโขทัย)

Ems ไปรษณีย์ไทย

อรวรรณ  ET461567100TH  (วังม่วง)

รำลึก  ET461567113TH  (ห้วยผึ้ง)

บ.ห้าม้า  ET461567127TH  (พระโขนง)

ร้านยาศาลา  ET461567135TH  (นายายอาม)

หจก.น่าน  ET461567144TH  (น่าน)

เฟื่องนุช  ET461567158TH  (บึงสามพัน)

สานิต  ET461567161TH  (กำแพงแสน)

อาคเนย์  ET461567175Th  (ขอนแก่น)

.............................................................................

12/7/2561

Nim express

ร้าน ศ. เวชภัณฑ์  1601807035340  (เพชรบูรณ์)

โกวิทย์   1601807035388  (สมุทรปราการ)

ร้านป่าซาง  1601807035425  (ลำพูน)

นภัสสร  1601807035470  (สระบุรี)

สมพิศ  1601807035548  (สระบุรี)

ร้านซีเค  1601807035579  (พะเยา)

อรอุษา  1601807035555  (ชัยนาท)

น้องเล็ก  1601807035524  (ตราด)

เรไร  1601807035333  (ชลบุรี)

ท่าวังผา  1601807035289  (น่าน)

Ems ไปรษณีย์ไทย

พสุพร  ET461575755TH  (ยานนาวา)

นันทวดี  ET461575769TH  (อินทร์บุรี)

บ.จ้าวประจำ  ET461575772TH  (จันทบุรี)

นิศารัตน์  ET461575786TH  (ทุ่งฝน)

จ.อ.พานุ  ET461575790TH (สัตหีบ)

ประภาพร  ET461575809TH  (แม่ระมาด)

สุนิดา  ET461575812TH  (บางรัก)

ฐิตากร ET461575826TH  (อ่าวอุดม)

อรวรรณ  ET461575830TH  (คลองจั่น)

ขนิษฐา  ET461575843TH  (บางแสน)

ณัฐธยาน์  ET461575857TH  (ชัยนาท)

ณัฐวุฒิ  ET461575865TH  (จตุจักร)

กุลธิดา  ET461575874TH  (หมื่นแผ้ว)

................................................................................

11/7/2561

Nim express

ภาวนา  1601807032820  (ปัตตานี)

ร้านยาโกแบด  1601807032813  (ชัยนาท)

ธัญรัศม์  1601807032790  (เชียงใหม่)

สาริณี  1601807032714  (เชียงใหม่)

รัชนีพร  1601807032721  (เพชรบูรณ์)

วิทวัส  1601807032776  (นครราชสีมา)

สิริมาน  1601807032752  (นครปฐม)

ร้านหมอธีร์  1601807032882  (กำแพงเพชร)

สุรีพร  1601807032868  (ชัยนาท)

นาฏจิต  1601807032844  (เพชรบูรณ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ภัทราวดี  PC205859919TH  (ไพศาลี)

สุรศักดิ์  RL613259767TH  (เลย)

สตาร์เล็บ  ET461564531TH  (สามเสนใน)

บ.ศรีตรัง  ET461564545TH  (สมุทรปราการ)

อิงอร  ET461564559TH  (นครไทย)

วันวิสา  ET461564562TH (หลักสี่)

สถาพร  ET461564576TH  (สงขลา)

ปิยะ  ET461564580TH  (ตาก)

ชัยฤทธิ์  ET461564593TH  (บางม่วง)

ยุวพา  ET461564602TH  (นิคมพัฒนา)

กษม  ET461564616TH  (อ่อนนุช)

เรณู  ET461564620TH  (ท่าแซะ)

.................................................................................

10/7/2561

Nim express

ทัศมาวรรณ  1601807029073  (กทม.)

สำรวย  1601807029110  (พิจิตร)

มัทนา  1601807029158  (กทม.)

เภสัชกรประวิทย์  1601807028960  (อุทัยธานี)

ร้านสุกฤษ  1601807029004  (ตาก)

ณัฏฐิกา  1601807028885  (ชัยนาท)

บจก.ทูสตาร์  1601807028946  (ภูเก็ต)

Ems ไปรษณีย์ไทย

พิมพ์วิภา  PC205856753TH  (คลองจั่น)

พลอย  PC205856767TH (สมุทรปราการ)

บ.จิตรกรสร้างสรรค์  RL890127035TH  (ปากเกร็ด)

สุรศักดิ์  RL890127049TH  (เลย)

ภัทรภรณ์  ET461581906TH  (อุบลราชธานี)

มนชิดา  ET461581910TH (สุรินทร์)

ณัฐนรี  ET461581923TH  (จตุจักร)

กิตติชัย  ET461581937TH  (ศรีราชา)

อรนุช  ET461581945TH  (ชลบุรี)

แพท  ET461581954TH  (บางละมุง)

ธนิษฐา  ET461581968TH  (กระสัง)

บ.เอฟ.ดับบลิว  ET461581971TH  (หลักสี่)

อุทุมพร  ET461581985TH  (แปลงยาว)

หญิง  ET461581999TH  (อ่อนนุช)

ประภากร  ET461582005TH  (บางซื่อ)

ณิชากานณ์  ET461582019TH  (อุบลราชธานี)

บ.นิวคอน  ET461582022TH  (คลองจั่น)

มณีรัตน์  ET461582036TH  (นาโพธิ์)

วิรชา  ET461582040TH  (บ้านฉาง)

ปาลิตา  ET461582053TH  (ลำลูกา)

สุภัชชา  ET461582067TH  (วิเชียรบุรี)

ร้านวุฒิเวช ET461582075TH  (บางขุนเทียน)

.............................................................................................

9/7/2561

Nim express

ร้านพะเยา  1601807024313  (พะเยา)

มะกอกโอสถ  1601807024344  (กำแพงเพชร)

กิตติมา  1601807024351  (พัทลุง)

ร้านฟาร์มยา  1601807024368  (พิษณุโลก)

เรืองชัย  1601807024481  (อยุธยา)

หทัยชนก  1601807024528  (ชัยนาท)

ร้านยามีชีวา  1601807024542  (ฉะเชิงเทรา)

จันทน์กระพ้อ  1601807024573  (เชียงใหม่)

ร้านทิกเกอร์มาร์ท  1601807024658  (ชัยภูมิ)

อารยาอุปกรณ์  1601807024627  (ลำปาง)

Ems ไปรษณีย์ไทย

วิโรจน์  PC205859785TH  (ยานนาวา)

สงบ  ET461561393TH  (คลองจั่น)

Mr.Longhua  ET461561402TH  (เขาย้อย)

วารุณี  ET461561416TH  (นครนายก)

เทวิษฏ์  ET461561420TH  (ปากช่อง)

บ.แพน  ET461561433TH  (ลำลูกกา)

บ.แปซิฟิก  ET461561447TH  (ยานนาวา)

ธัญญวรรณ์  ET461564155TH  (อ่าวอุดม)

จิรวัฒน์  ET461561464TH  (วัดสิงห์)

รุ่งนภา  ET461561478TH  (หนองเสือ)

วรวุฒิ  ET461561481TH  (ปทุมธานี)

สมศักดิ์  Et461561495TH  (ศรีสำโรง)

สมคิด  ET461561504TH  (บางกอกน้อย)

มุทิตา  ET461561518TH  (ลพบุรี)

สำรวย  ET461561521TH  (บางบ่อ)

นพรัตน์  ET461561535TH  (พระโขนง)

........................................................................................

7/7/2561

Ems ไปรษณีย์ไทย

มนัสนันท์  PC205859729TH  (บางละมุง)

เพลิน  ET461558553TH  (ท่าตะโก)

ศิริวัฒนา  ET461558567TH  (หนองไผ่)

ยุภาพร  ET461558575TH  (วิเชียรบุรี)

วรรณิศา ET461558584TH  (บางละมุง)

นพ.จิรวัฒน์  ET461558598TH  (วัดสิงห์)

วุฒิชัย  ET461558607TH  (รามอินทรา)

ธนภรณ์  ET461558615TH  (พระโขนง)

ตาณ  ET461558624TH  (ปทุมธานี)

มาลัย ET461558638TH  (บางมูลนาก)

.................................................................................

6/7/2561

Nim express

จุฑาเพชร  1601807018275  (ชัยนาท)

ร้านยาโกแบด  1601807018282  (ชัยนาท)

สมชาย 1601807018305  (นครสวรรค์)

ร้านพะเยา  1601807018312  (พะเยา)

ร้านสุกฤษ  1601807018329 (ตาก)

อารีรัตน์  1601807018336  (นนทบุรี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

ยุทธนา  ET461556861TH  (ฉะเชิงเทรา)

บ.แสงไทย  ET461556875TH  (ยานนาวา)

บ.แอคคอน  ET461556889TH  (ลาดพร้าว)

บ.ยูเมด้า  ET461556892TH  (จรเข้บัว)

Hongsa  ET461556901TH  (น่าน)

สุวิชัย  ET461556915TH  (ลำนารายณ์)

ศิรวิทย์  ET461556929TH  (อ่อนนุช)

เอกชัย  ET461556932TH  (บางหลวง)

ศิริฟาร์ม่า  ET461556946TH  (หันคา)

มุทิตา  ET461556950TH  (อุดรธานี)

พรวดี  ET461556963TH  (อ่าวอุดม)

ฟาร์มาซี  ET461556977TH  (อุทุมพรพิสัย)

มนัญชยา  ET461556985TH  (บางบ่อ)

อรณี  ET461556994TH  (กำแพงเพชร)

..............................................................................

5/7/2561

Nim express

พระครูโสภณ  1601807013997  (ชัยนาท)

ร้านยามีชีวา  1601807013928  (ฉะเชิงเทรา)

จันเสนคลินิก  1601807013904  (นครสวรรค์)

อรอุษา  1601807013782  (ชัยนาท)

รินนภาภรณ์  1601807013768  (ชัยภูมิ)

หลวงตาจำปี  1601807013843 (สมุทรปราการ)

ร้านยาศิริฟาร์ม่า  1601807013812  (ชัยนาท)

ปรมพร  1601807013881  (สมุทรปราการ) 

Ems ไปรษณีย์ไทย

สุภาภรณ์  RL613254535TH  (พัทลุง)

สุนันท์  ET461555058TH  (โคกศรีสุพรรณ)

ปวีณรา  ET461555061TH  (บางกรวย)

เกษสุดา  ET461555075TH  (บ้านกรวด)

ปวีณา  ET461555089TH  (ขอนแก่น)

นพชัย  ET461555092TH (หางดง)

ศุภสุตา  ET461555101TH  (ราชดำเนิน)

ปราณี  ET461555115TH  (เพชรบูรณ์)

วีระยุทธ  ET461555129TH  (นนทบุรี)

ไพรัตน์  ET461555132TH  (ปทุมธานี)

...........................................................................

4/7/2561

Nim express

สุภาวดี  1601807011283  (กทม.)

ร้านกานต์ธิดาเภสัช  1601807011313  (ศรีสะเกษ)

ร้าน ศ. เวชภัณฑ์  1601807011276  (เพชรบูรณ์)

หมอราเมศ  1601807011382  (จันทบุรี)

ร้านนภาภรณ์  1601807011399  (ตาก)

Ems ไปรษณีย์ไทย

สนง.เทศบาล  RL613253628TH  (ชุมแสง)

บ.ขายยาเพ็ญภาค  RL613253631TH  (คลองหลวง)

สาลิน  EU186237392TH  (ชลบุรี)

อนัญญา  EU186237401TH  (นครไทย)

ปาริฉัตร  EU186237415TH  (ลำลูกกา)

วรพล  EU186237429TH  (บึงกาฬ)

ระวินันธ์  EU186237432TH  (จตุจักร)

ฟาร์รามินทร์  EU186237446TH  (นครไทย)

สุธิมา  EU186237450TH  (อรัญประเทศ)

ชิดชนก  EU186237463TH  (รามอินทรา)

สมภพ  EU186237477TH  (อ่อนนุช)

Srirasha  EU186237485TH  (ศรีราชา)

มณีรัตน์  EU186237494TH  (นาโพธิ์)

ภารดี  EU186237503TH  (เขาบางแกรก)

อัจฉรา EU186237517TH  (ตาก)

ปนัดดา  EU186237525TH  (โพทะเล)

ฤดีนุช  EU186237534TH  (ท่าเรือพระแท่น)

สกุณา  EU186237548TH  (ละงู)

กมลทิพย์  EU186237551TH  (จันทบุรี)

ชลธืชา  EU186237565TH  (อ่าวอุดม)

วาสิฏฐี  EU186237579TH  (จรเข้บัว)

กรกฤต  EU186237582TH  (พระโขนง)

...........................................................................................

3/7/2561

Nim express

ร้านเรืองวิทย์  1601807007521  (ตรัง)

คลังยา 2  1601807007644  (อยุธยา)

รชภร  1601807007668  (ราชบุรี)

ชัชวาล  1601807007583  (กทม.)

เภสัชกรประวิทย์  1601807007620  (อุทัยธานี)

บจก.ฟาร์ม่าสมาย  1601807007569  (อุตรดิตถ์)

Ems ไปรษณีย์ไทย

บ.เบอร์ลิน  EU186225111TH  (พลับพลาไชย)

บจก.คลินิกแล็บ  EU186225125TH  (จรเข้บัว)

Athaboon  EU186225139TH  (สามเสนใน)

ภคพร  EU186225142TH  (ตลิ่งชัน)

ทองสุข  EU186225156TH  (จอมพระ)

ตาณ  EU186225160TH  (ปทุมธานี)

สุทธิพร  EU186225173TH  (ตรัง)

ประไพศรี  EU186225187TH  (บางรัก)

ภัทราพร  EU186225195TH  (บางปะกง)

นิยม  EU186225200TH  (ปัว)

ภัทราพร  EU186225213TH  (ชลบุรี)

...............................................................................

2/7/2561

Nim express

ร้านยาโกแบด  1601807004162  (ชัยนาท)

ร้านสุกฤษ  1601807004179   (ตาก)

ร้านสุกฤษ  1601807004193  (ตาก)

ร้านพะเยา  1601807004216  (พะเยา)

เสรี  1601807004223  (ชัยภูมิ)

ร้านนพดล  1601807004230  (เพชรบูรณ์)

พญ.รัชนีพร  1601807004148  (เพชรบูรณ์)

อาภาภรณ์  1601807004124  (ตราด)

กัณฑ์กนก  1601807004063  (กระบี่)

อนงค์  1601807004056  (กทม.)

ปฐมกร  1601807004049  (บุรีรัมย์)

โอเชียน  1601807004032  (สุราษฎร์ธานี)

Ems ไปรษณีย์ไทย

วังม่วง  PC205857688TH  (วังม่วง)

หจก.หนึ่งเครื่องเรือน  EU186217897TH  (สงขลา)

เยาวลักษณ์  EU186217906TH  (ท่ายาง)

นิตยา  EU186217910TH  (รองเมือง)

ชัญญ์ญาณ์  EU186217923TH  (จรเข้บัว)

วรรณชลิต  UE186217937TH  (สมุทรสาคร)

นฤชิต  EU186217945TH  (ระยอง)

อภิญญา  EU186217954TH  (ลาดกระบัง)

บุญช่วย  EU186217968TH  (นาดูน)

วสันต์  EU186217971TH  (เสิงสาง)

Ple  Eu186217985TH  (จรเข้บัว)

จักริน  EU186217999TH  (เลย)

พรรณรายณ์  EU18621805TH  (จตุจักร)

ยรรยง  EU186218019TH  (มีนบุรี)

วราภรณ์  EU186218022TH  (มีนบุรี)

ณัฐยา  EU186218036TH  (บางกรวย)

วราภรณ์  EU186218040TH  (รัตภูมิ)

คุณัญญา  EU186218053TH  (หลักสี่)

ทิพวรรณ  EU186218067TH  (สันทราย)

..................................................................................