Languages : English
  

  Track and trace  About Us

Statistic
03/01/2013
13/11/2018
10752706
890077

  PRODUCTS

ชุดยาสามัญสำเร็จรูป และจัดตามความต้องการ 

 

 

สำหรับร้านยา คลินิค โรงพยาบาล ที่สนใจสั่งยา อาหารเสริม เวชสำอางค์ไปจำหน่ายต่อ  สามารถส่ง list สอบถามราคาได้ทาง LINE หรือ MAIL Facebook ได้เลยครับ

เรามี สินค้าครอบคลุมหลายๆบริษัท  ในราคาส่ง เชิญได้เลยครับ

 

 

รหัสสินค้า 75787  ยาชุดสามัญประจำบ้าน ศิริบัญชา  8รายการ  ราคา  43บาท

ประกอบด้วย alcohol 30ml 1ขวด  puridine povidone 15ml 1ขวด  ยาธาตุน้ำขิง 30ml 1ขวด calamine lotion 30ml 1ขวด  ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร 1แผง10แค้ปซูล  สำลี 1ซอง พลาสเตอร์ปิดแผล 2แผ่น   ผ้าก้อซ 1ห่อ

 

ชุดยาแจกน้ำท่วม  5-10 รายการ  ประกอบด้วย   ยาทาน้ำกัดเท้า CLOTRIMAZOLE  5 GM     POVIDONE IODINE   30 ML  ยาแก้แพ้ CHLORPHENIRAMINE  ยาแก้ปวดลดไข้ PARACETAMOL  น้ำเกลือซอง  ORS  หรือ จะ เพิ่ม ยาหยอดตา CHLORAMPHENICOL  ยาทาแก้แพ้  CALAMINE LOTION  ยาหม่องลฯ  ค้

 

รหัสสินค้า 75712  ยาชุดตำราหลวง   องค์การฯ  7 รายการ  ราคา  40  บาท

รหัสสินค้า 75027  เวชภัณฑ์ชุดใหญ่  วิทยาศรม  13 รายการ  ราคา  160 บาท  

ชุดเยี่ยมเด็ก 

ชุดเยี่ยมเด็ก บรรจุแล้ว

 

ชุดยาสามัญประจำบ้าน  จัดตามความต้องการ  สามารถเลือก

รายการ และกำหนดวงเงินได้

พร้อมจัดใส่ภาชนะหลายรูปแบบ